25-04-08

asielbeleid 1

België heeft voor het eerst een minister van Migratie- en asielbeleid, de liberaal Annemie Turtelboom. Die stelde afgelopen dinsdag haar beleidsnota voor, en daar word je niet echt vrolijk van.

 

In het regeerakkoord was nog sprake van nieuwe regularisatiecriteria voor mensen zonder papieren, zoals -naast andere vereisten- de lange duur van de procedure (nu met het beroep bij de Raad van State inbegrepen) en 'lokale verankering'. Dat laatste was een duidelijke tegemoetkoming aan al die plaatselijke  gemeenschappen, scholen, sportclubs, verenigingen en kerken, die in het geweer komen wanneer 'hun illegaal' dreigt uitgezet te worden. Het Vlaams MinderhedenCentrum waarschuwde deze week nog eens dat het aangekondigde regularisatiebeleid nog niet van kracht is, en dat men moet vermijden al aanvragen in te dienen die zich beroepen op de aangekondigde criteria, zoals duurzame lokale verankering of een werkaanbod. Een gepaste waarschuwing, lijkt het, want de nieuwe regularisatiecriteria komen in het beleidsplan van de minister niet meer voor.

 

Geen regularisatie dus voor clandestiene immigranten met een konkrete werkaanbieding op zak, maar wel plannen om meer economische immigratie toe te laten. Volgens Turtelboom zou daardoor namelijk een triple win-situatie ontstaan: goed voor de Belgische bedrijven, goed voor de sociale zekerheid, en de immigrant kan wat geld naar zijn of haar thuisland sturen.

Klinkt dit redelijk? Nee, niet echt; het lijkt wel een herhaling van het gastarbeidersbeleid uit de jaren zestig en zeventig, en dat is ook grandioos fout gelopen. Wij zien dagelijks al dat bedrijven allerminst in staat om hun personeelsbehoeften op middellange termijn in te schatten, laat staan op lange termijn. Dus kunnen er twee zaken gebeuren: ofwel laat je de buitenlandse werknemers alleen, zonder hun gezin, overkomen, en je stuurt ze weer weg als er geen werk meer voor ze is, ofwel laat je ze toe met hun gezin. In het eerste geval creëer je een groep van 'wegwerpimmigranten', die je houdt zolang je ze kan gebruiken, en die je dan weer weg doet. Nog even los van hun recht op familieleven -dat in theorie ook in België erkend is als mensenrecht- is bij de vorige poging om op die manier gastarbeiders te werven gebleken dat die mensen toch niet weggaan na hun contract, sterker nog, desnoods clandestien hun gezin al naar hier hadden gehaald. In het tweede geval ontstaan de situaties, die men nu juist wil vermijden, namelijk dat in de eerste plaats de kinderen zich integreren in de Belgische samenleving en dan niet meer willen of kunnen 'terug' gaan. Bovendien zal zo'n beleid de clandestiene immigratie van wie niet uitverkoren is, maar toch een beter leven wil, niet tegenhouden.

 

Waar Turtelboom wel duidelijk over was, is dat de overheid de uitzettingen niet schorst in afwachting van de nieuwe regularisatiecriteria, en ook dat men zal blijven doorgaan daartoe kinderen op te sluiten. België heeft nochtans al vaak het verwijt gekregen dat het met het opsluiten van kinderen met het oog op uitzetting de mensenrechten en meer specifiek het Kinderrechtenverdrag schendt. De nieuwe minister laat het niet aan haar hart komen. Zij gaat een gesloten 'familiecentrum' bouwen, en volgens De Morgen vindt zij “die aanpak beter dan blijven treuzelen over de vraag of ons beleid wel of niet ingaat tegen de rechten van de mens en de rechten van het kind”.

Ja, mensenrechten, daar doen wij hier in België niet aan als het gaat om immigratie. In de rechtspraak wordt bijna systematisch via een aantal retorische truuks elke mensenrechtentoets geweigerd, maar nu is dat blijkbaar ook beleid van de minister van Migratie- en asielbeleid. Ik ben benieuwd of Annemie Turtelboom zich wil gaan profileren als de Belgische Rita Verdonk.

 

 

 

 

 

 

11:01 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonder papieren |  Facebook |

17-02-08

Imbeciel

"Het is belangrijk dat ik in Wallonië heb geleefd. Maar dit land behoort mij niet toe omdat ik er geboren ben. Iemand die zoiets beweert, is een imbeciel. En wanneer tien mensen zoiets zeggen, begint het fascisme."

Laurent Busine, directeur van het MAC's te Grand-Hornu en curator van de tentoonstelling ‘Kunstschatten uit Wallonië van vroeger en nu. Dat verrassende land' in Bozar/PSK, Brussel

In De Morgen, 14 februari 2008

http://www.bozar.be/

13:30 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaat van de week |  Facebook |

11-02-08

Cirkels van stilte

Een boodschap van UDEP-Antwerpen:  

Cirkels van stilte is een campagne die nu twee weken geleden opgestart werd in Brussel door het ‘comité des voisins’; een comité van Brusselaars die de strijd van de mensen zonder papieren ondersteunen. Het idee achter de cirkel van stilte is eenvoudig : i.v.m. het regularisatiedossier is nu ondertussen alles al wel gezegd en gezegd en nog eens gezegd. Wij en de mensen zonder papieren hebben gepraat met politici van alle democratische strekkingen en zij hebben het voorbije jaar van alles beloofd aan de mensen zonder papieren. Nu is het de tijd dat wij zwijgen, nu is het hoogdringend tijd dat de politici hun beloften nakomen.

Daarom houden wij wekelijks een stil protest, met/in een cirkel van stilte. Begonnen in Brussel waren er een week later al in 6 à 7 Waalse steden en gemeenten eveneens een cirkel van stilte. De eerste ‘Vlaamse’ vond vorige week plaats in Antwerpen, op de Groenplaats. Die zal elke week herhaald worden, op woensdag, om 18.00 u. Dat zijn de dag en uur waarop alle cirkels gelijktijdig plaatsvinden.  De actie slaat aan bij de mensen zelf en bij de pers. De actie vergt op zich weinig voorbereiding : een toelating van de politie en het mobiliseren van de mensen volstaan. Het is tevens een actie die wekelijks kan groeien en waarrond blijvend mensen kunnen aangesproken worden.  Het zou sterk zijn indien we het kunnen realiseren dat er overal in Vlaanderen ‘cirkels van stilte’ ontstaan. Het zou ook vanuit Vlaanderen de druk kunnen opvoeren op de politici om het regularisatiedossier nu eens aan te pakken.  De beweging van de ‘cirkels van stilte’ is te volgen op www.papieren-papiers.be. Verder willen we als Udep-Antwerpen de coördinatie voor Vlaanderen, in zo verre dat nodig is, op ons nemen. Dat betekent de interne communicatie verzorgen, de ‘voortgang’ van de cirkels communiceren, informatie verstrekken van de manier waarop je zo’n cirkel opstart, hoe je informatie kan verstrekken aan de inwoners stad/gemeente waar de cirkels plaats vinden enz. Daarbij spelen we vooral een ondersteunende rol en laten verder met graagte ‘duizend cirkels bloeien’. Voor alle verdere inlichtingen kan je terecht bij udep.antwerpen@hotmail.com en bij Edwin Delanoeye op 0475/473.477. Kijk ook op www.udep-antwerpen.be    

11:51 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonder papieren |  Facebook |

05-02-08

Voorlopige hechtenis (5)

Vorige week sprak de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies (de vereniging van advocaten, zeg maar) zich opvallend scherp uit over het al jaren durende misbruik van de voorlopige hechtenis door onderzoeksrechters.

(Zie ook http://durieux.skynetblogs.be/post/5231067/voorlopige-hechtenis--3)

 

De Orde lanceerde zelfs een 'ludieke' actie met bedrukte papieren zakken: nog ongewoner. Maar het is goed dat ook advocaten de praktijken rond de voorlopige hechtenis (blijven) aanklagen.

 

In het weekend publiceerde De Standaard een repliek van de Brusselse onderzoeksrechter Freyne. “We zijn de kritiek dat we mensen lichtzinnig opsluiten, beu. [-] Wanneer plaatsen we iemand in voorarrest? De wet legt de voorwaarden vast. Als er gevaar voor herhaling van de feiten bestaat. Als het risico bestaat dat de verdachte voor de justitie zal vluchten. Of als verdachten getuigen kunnen beïnvloeden, of bewijzen laten verdwijnen.”

 

Ironisch genoeg verscheen op hetzelfde moment in de kranten het bericht dat de onderzoeksrechter in Leuven had beslist de anonieme beller in de zaak-Annick Van Uytsel aan te houden, “omwille van zijn persoonlijkheid en het feit dat hij vijf keer naar de politie heeft gebeld, zogezegd met informatie”. Iedereen lijkt het erover eens dat de jonge man enigszins verward is (volgens de ene krant lijdt hij aan liefdesverdriet, volgens de andere heeft hij een 'complexe persoonlijkheid'). Feit is wel dat, wanneer hij vrijdag voor de raadkamer verschijnt, hij al meer dan een week zal gevangen zitten wegens 'misbruik van telecommunicatie'.

 

Maar mensen lichtzinnig opsluiten? Geen sprake van.

 

19:11 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie |  Facebook |

25-12-07

Kerstnieuws

Art Conrad, een 52jarige Amerikaan, protesteert op geheel eigen wijze tegen de commercialisering van kerstmis: hij heeft in zijn voortuintje santa claus aan het kruis gehangen.

 

2004088208

Is dit postmodern of niet?

Overigens heeft Conrad onder zijn portiek nu een santa claus zitten, die kerstliedjes zingt, maar zonder hoofd. Dat had hij immers nodig om de pop aan het kruis te kunnen maken. Vooral de zingende santa zonder hoofd vinden de buren horrible and gruesome.

10:56 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dwaas |  Facebook |

18-11-07

Voorlopige hechtenis (4)

Als de zaak van Leo Stevens als verontwaardiging oproept, wat dan te denken van Els C., die al meer dan tien maanden gevangen zit zonder veroordeling? Ja, natuurlijk is het ernstig als je je ‘liefdesrivale’ te pletter laat storten door haar parachute te saboteren, maar meer dan een jaar na de feiten is er  nog steeds geen bewijs dat Els C. dat inderdaad heeft gedaan. En als het parket van Tongeren meende dat de verdachte, die zij toch al als labiel omschreven, zou breken, hebben zij het ook flink mis. Zij bekent niet. Sterker nog, nu het Openbaar Ministerie er niet in slaagt de verdenking hard te maken, en Els C. toch verder gevangen wordt gehouden, lijkt het erop dat zij pas vrij zal komen als zij haar onschuld kan aantonen. Dàt is pas normvervaging bij het parket en misbruik van de voorlopige hechtenis.

(zie ook http://durieux.skynetblogs.be/post/4126359/voorlopige-hec...) 

Toch formuleert het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als sinds jaren in allerlei arresten de criteria waaraan voorlopige hechtenis moet voldoen. Het uitgangspunt daarbij is dat een verdachte in strafzaken principieel niet van zijn vrijheid wordt beroofd. Slechts om een beperkt aantal redenen kan voorlopige hechtenis worden bevolen: bij vluchtgevaar, het gevaar van collusie (contact met derden om het onderzoek te hinderen), recidivegevaar en het gevaar van verstoring van de openbare orde. Bovendien heeft het EHRM herhaaldelijk gesteld dat staten gehouden zijn alternatieve maatregelen voor preventieve hechtenis te overwegen en daarvoor te kiezen, als men daarmee ook kan bereiken wat men met de gevangenneming wil bereiken. Daarbij wordt gedacht aan borgstelling, meldingsplicht op het politiebureau, elektronisch toezicht, en dergelijke. Het is aan het Openbaar Ministerie om telkens concreet aan te tonen dat met minder dan voorarrest niet kan worden volstaan. Maar ja, zo wordt het natuurlijk moeilijker om een verdachte ‘klein te krijgen’.

17:07 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: justitie |  Facebook |

Voorlopige hechtenis (3)

In De Morgen van dit weekend spreekt politiek hoofdredacteur Yves Desmet zijn verontwaardiging uit over de voorlopige hechtenis van de Mechelse schepen (wethouder) Leo Stevens. Die wordt verdacht van corruptie, belangenvermenging en valsheid in geschrifte. Volgens het parket werd hij een maand gevangen gehouden “in het belang van het onderzoek”. Volgens Desmet is dit flauwekul: “Het dossier was zo goed als rond voor de aanhouding en is niet echt substantieel aangegroeid na die maand cel. Pragmatisch noch principieel lijken er dus veel redenen voor geweest te zijn.” Zijn conclusie is dat er sprake is van normvervaging bij het gerecht, wanneer dit op deze manier begint met strafuitvoering, noch vóór er een vonnis is (waarbij de straf waarschijnlijk voorwaardelijk zou worden opgelegd).

Het misbruik van de voorlopige hechtenis is inderdaad een wijd verspreid fenomeen in België. Het belangrijkste doel daarbij is meestal de verdachte te ‘breken’. Daarbij hoort ook het boeien van de arrestant. Herinner u de beelden van Lernout & Hauspie, of ook van Leo Stevens, die voor de camera’s met de handboeien om worden weggevoerd. Had dat enig praktisch nut? Neen, het ging er alleen om die mensen publiek te vernederen. En daarnaast is het inderdaad zo dat het Openbaar Ministerie vaak de (verlenging van de) voorlopige hechtenis vraagt, als een voorschot op een uiteindelijke straf, waarvan het denkt dat die te licht zal zijn. Niet voor niks dat er cellentekort is: bijna de helft van de gevangenen zit in voorlopige hechtenis, is dus niet veroordeeld.

15:51 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie |  Facebook |

10-10-07

Racistische moord?

Juriclown Edwin Van Fraechem en anti-antiracist Tom Naegels kregen de afgelopen dagen in De Standaard volop ruimte om te verkondigen dat die Hans Van Temsche eigenlijk niet zo anders is dan zijzelf, en dat racisme niet de drijfveer was achter zijn moorden. En passant konden zij dan ook nog hun sympathie betuigen met de ouders van de dader, die het jong zo'n warme opvoeding hadden gegeven, en die, ocharme, in de media nog zwarter werden gemaakt dan zij al waren.

 

Hmm. Dat zijn vader een nazi was, daar kan vader Van Temsche niets aan doen. Maar dat hij zelf lid was van Voorpost en Vlaams Blok/belang, daaraan toch wel? Zou hij nu eindelijk inzien hoe goor die bende is, als hij zegt: “Ik ben lid geweest van het Vlaams Blok, maar ik ben er intussen uitgestapt. Uit respect voor de slachtoffers.” Wordt er hier door een insider een verband gelegd tussen deze vlaams-nationalisten en racistische moorden, of begrijp ik het niet goed?

 

Niet dat pa Van Temsche intussen helemaal een ander mens is geworden. Over de activiteiten van zijn zoon zegt hij: “Dit had nooit mogen gebeuren. Die mensen waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.” Ja, wat doen die Turkse en die negerin en dat blonde kindje hier eigenlijk op straat, in Antwerpen? Dat zij teruggaan naar hun eigen land. Door op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn, hebben zij het eigenlijk zelf gezocht. Als zij niet hier in ons land hadden gezeten of gewandeld, had zijn zoon ze niet dood geschoten. Zo simpel is dat.

21:25 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de standaard, vlaams-nationalisme |  Facebook |

09-10-07

Beeuark!

Als wij het agentschap Belga mogen geloven, heeft juriclown Jef Vermassen zich vandaag op het proces-Van Themsche weer eens van zijn sterkste kant laten zien/horen.  Hij zou een pleidooi van twee uur gehouden hebben, dat zo begon: “Luna is niet meer. Ze heeft 845 dagen geleefd en op de laatste levensdag heeft een menselijke duivel beslist dat aan dit leven een einde moest komen". In zijn afscheidsbrief had Van Themsche geschreven dat de hemel niet bestaat. Een open doel voor Vermassen: "De hemel bestond wel, hier op aarde, bij het gezin Drowart. Maar die hemel, meneer Van Themsche, heeft u kapot geschoten.” 

Bij de beschrijving van de ouders van Luna was hij echt op dreef: "Een kok heeft altijd een handdoek bij zich. Maar de vader van Luna heeft er altijd twee. Een ervan moet ervoor zorgen dat zijn tranen niet in uw eten zouden vallen. En 's nachts, als hun werk in het restaurant erop zit, terwijl u en ik slapen, zitten de ouders onder de maan te wenen bij het graf van Luna". 

Het is te hopen dat Van Themsche veroordeeld wordt voor de racistische moorden, maar als het op deze manier moet ... Hier is zelfs geen vinger in de keel bij nodig. En ook: deze kitsch is wat je krijgt, als je een ‘volksjury’ wil overtuigen.    

20:31 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engerds, justitie |  Facebook |

19-09-07

Onderbroeken

Steeds meer plaatsen in de Verenigde Staten lijken het dragen van saggy pants te willen bannen. Vooral skaters en gastjes die zich als gangsta willen voordoen, dragen die ruim vallende broeken, diep onder het middel, zodat een flink eind van hun boxer zichtbaar is.

nn_mank_baggy_061024_300w 

De mode zou ontstaan zijn in Amerikaanse gevangenissen, waar de gedetineerden geen riem mochten hebben om hun slobberbroeken op te houden, uit angst voor verhangingen of wurgpartijen. Aan het eind van de jaren '80 dook de trend op in gangsta rap clips, en vandaar dus naar de straat. Voor de would-be gangsta's hoort daar vaak ook nog een hood bij, een capuchon diep over het voorhoofd getrokken. Nogal wat gemeenten in de VS willen nu het dragen van die broeken verbieden, officieel omdat men niet de hele tijd op de mensen hun onderbroek wil kijken. Zwarte organisaties hebben natuurlijk meteen al geroepen dat er racisme in het spel is, aangezien de meeste van die gangsta rappers negers zijn. Kan wel, maar op die skateboards zie je toch ook heel wat witte jongetjes, met hun broek die bijna afzakt. In een grote stad als Atlanta overweegt men niet alleen de  saggy pants te verbieden, maar ook het tonen van bh-bandjes. Op het eerste, je broek laten zakken tot op de billen, zouden kleine boetes komen te staan of gemeenschapsdienst – maar geen gevangenisstraf. In een aantal kleinere plaatsen, onder meer in Louisiana, is de sanctie zwaarder: een boete van 500 dollar en een gevangenisstraf van 6 maanden? Zes maanden de cel in voor het indecent dragen van een broek? In ieder geval is de cirkel rond dan: wie gevangenismode draagt, gaat de bak in.  

20:12 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dwaas, justitie |  Facebook |

Justitie in Dendermonde (2)

Volgens De Morgen was het Troch zelf die een paar dagen later drie mensen vrijsprak, die bij de verkiezingen van 10 juni niet waren komen opdagen als bijzitter in een stembureau. Hoewel zij ergens in Oost-Vlaanderen wonen, zouden zij een 'gekwelde gemoedstoestand' hebben gehad om te zetelen, nu Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet gesplitst is.

(...) gewijzigd 23 oktober 2008

Het doet mij een beetje denken aan sommige islamitische studenten die ik indertijd in Rotterdam had. Als die ergens geen zin in hadden (wat betreft studie, maar ook bij opdrachten of in de relatie met andere studenten) was er een standaard antwoord: “Mijn geloof staat dat niet toe”. Want dat wisten zij wel: in het Nederlandse hoger onderwijs is 'respect voor het geloof' heilig. Daar zou geen docent of directie durven aan te tornen.

B-H-V of islam: nog iemand gewetensbezwaren nodig?

20:03 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, vlaams-nationalisme |  Facebook |

Justitie in Dendermonde (1)

Sinds Freddy Troch opperrechter is in Dendermonde wordt het daar steeds gekker. Troch speelde vroeger eigenlijk ook altijd al de moraliserende clown, maar het lijkt nog erger te worden. 

Het Dendermondse parket voert sinds kort, zoals zij dat noemen, een “strikt en streng beleid” inzake diefstallen. Alle diefstallen moeten grondig onderzocht worden -desnoods met duur dna-onderzoek- en de verdachten indien mogelijk vervolgd. Bij een eerste kleine diefstal krijgen mensen een minnelijke schikking van 250 € aangeboden, maar wie die niet betaalt, wordt gedagvaard. Zo werd een vrouw vervolgd wegens het niet betalen in de supermarkt van een pakje vis ter waarde  van 3 €. De vrouw beweerde dat het in haar karretje onder de bakken frisdrank was terechtgekomen, maar dat zij geen dievegge was. Zij werd vrijgesproken. Een dronken student nam op een feestje een jas mee die op de zijne leek, en liet die van hem hangen: hij kreeg een huiszoeking aan zijn broek, en wacht nog op de uitspraak. 

De parketwoordvoerder zegt: “Hoogst uitzonderlijk worden nog enkele dossiers geseponeerd, om sociale redenen. Een vrouw die een potje babyvoeding steelt omdat er geen geld meer is om het kind eten te geven, zou daar een voorbeeld van kunnen zijn.”

20:00 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, engerds |  Facebook |

05-08-07

110 jaar

Afgelopen zaterdag zijn in Fort Campbell, Kentucky, vier van de vijf soldaten veroordeeld die betrokken zouden zijn geweest bij een moordpartij in Irak. Op 12 maart 2006 vielen de vijf (dronken) Amerikaanse militairen het huis binnen van een gezin in Mahmoudiya, zo’n dertig kilometer van Bagdad. Zij verkrachtten de veertienjarige Abeer Qassim al-Janabi, en doodden haar nadien, samen met haar ouders en haar zus. De lijken probeerden zij in brand te steken.

De krijgsraad veroordeelde eerder al drie van de vier soldaten, die schuldig hadden gepleit en informatie hadden gegeven over de rol van hun maten, tot straffen van 5 tot 100 jaar. De vierde, die beweerde dat hij alleen op de uitkijk had gestaan en dat hij niet wist wat de anderen van plan waren, werd veroordeeld tot 110 jaar gevangenisstraf, wegens verkrachting, samenspanning met het oog op verkrachting, huisvredebreuk met de bedoeling om te verkrachten, en vier moorden. Over tien jaar zou hij in aanmerking kunnen komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Hij is nu 23.

De hoofdverdachte van de zaak, Steven D. Green, is inmiddels uit het leger ontslagen en kon dus niet voor de krijgsraad gebracht worden. Hem wacht een gewone strafzaak in Kentucky, waar hij de doodstraf zou kunnen krijgen wegens o.a. moord en aanranding. Hij pleit onschuldig.

17:42 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak |  Facebook |

03-07-07

Yes Men (2)

Twee weken geleden had ik het hier over een actie van de Yes Men, die zich op een grote olieconferentie in Canada voordeden als vertegenwoordigers van ExxonMobil. Zij presenteerden daar trots hun nieuwe product vivoleum, gemaakt uit de lichamen van slachtoffers van de petroleumindustrie en het wereldwijde verkwistende energiebeleid. http://durieux.skynetblogs.be/post/4653721/yes-men

 

Een reactie liet niet lang op zich wachten. De volgende dag al sloot hun internet-provider de spoof website van de Yes Men, www.vivoleum.com af en blokkeerde hun e-mailverkeer. Het verwijderen van alle Exxon-logo's van de vivoleum-site, en het plaatsen van een disclaimer "Although Vivoleum is not a real ExxonMobil program, it might as well be” mochten niet baten. Zij kregen pas weer toegang tot e-mail, nadat zij alle verwijzingen naar Exxon verwijderden van hun site www.TheYesMen.org.

 

Een eerste reactie van de  Yes Men: stel dat deze klacht het gevolg is van een klacht van Exxon, zou dat dan bewijzen dat men bij Exxon denkt dat het publiek vivoleum mogelijk geen parodie vindt, en dat het verhaal over de milieuslachtoffers die de oliemaatschappijen maken geloofwaardig is?

Materiaal over de actie in Canada is nog te vinden op http://www.dailykos.com/story/2007/6/14/214445/536.

 

 

De Yes Menzijn nu dringend op zoek naar een nieuwe server, die minder gevoelig is voor druk van grote bedrijven.

 

http://www.theyesmen.org/

(également en français; tambien en español)

20:32 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrije markt |  Facebook |

01-07-07

Vakantie

Hieronder een geredigeerde versie van het persbericht van de Beweging voor Kinderen Zonder Papieren:

Veel kinderen zonder papieren beginnen met angst aan de vakantie. Ze weten dat na de examens de kans op arrestatie, opsluiting en uitwijzing weer erg groot is. Waar andere kinderen lachend de vakantie ingaan, blijven kinderen zonder papieren thuis zitten, met de steeds knagende onzekerheid en angst.

Ook zij die een diploma behalen mogen we niet vergeten. Zonder wettig verblijf kunnen zij niet aan de slag.

Indien de politie zich aanmeldt (vooral ’s morgens rond 7:00 uur van maandag tot vrijdag), de deur niet opendoen, maar direct telefoneren naar 0477 406 219.

De politie heeft geen huiszoekingsbevel.

 

 


Geef dit contact door aan familie en vrienden. Wij doen ons best de actie te stoppen.

Kinderen en (sommige) jongeren horen niet in gevangenissen.

Gesloten centra zoals Merksplas en Steenokkerzeel 127 bis beroven hen van hun vrijheid.

Wij zeggen "neen" tegen opsluiting van kinderen
Teken de petitie via:
http://petitiononline.com/150407/petition.html


Jozef Hertsens

Secretariaat "Beweging voor Kinderen Zonder Papieren"
info@kinderenzonderpapieren.be
www.kinderenzonderpapieren.be

VLOScentrum Kasteelstraat 4 B-9100 Sint-Niklaas
tel 03 766 29 13 fax 03 777 97 76 gsm 0477 40 62 19
jozef.hertsens@vlos.be  www.vlos.be

 
 

12:54 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen zonder papieren |  Facebook |

17-06-07

Yes Men

003-up-the-fossil-chain

 

De Yes Men hebben het weer eens geflikt. De Yes Men zijn twee heren, die op onregelmatige tijden het bedrijfsleven infiltreren, en het dan op een tegelijk hilarische en ontnuchterende wijze te kijk zetten.

Op 14 juni kregen zij het weer voor elkaar, als keynote speakers op GO-EXPO, de grootste olieconferentie in Canada (over het hele verloop zo’n 20.000 aanwezigen). Zij daagden op als vertegenwoordigers van ExxonMobil en de National Petroleum Council (NPC), die wordt voorgezeten door de ex-ceo van ExxonMobil.  

Tijdens de slotpresentatie verwezen zij naar de studie van de NPC, die aangaf dat het Amerikaanse en Canadese energiebeleid, waarbij vooral in Alberta op grote schaal olie en vloeibare kool wordt geëxploiteerd, tot enorme rampen op wereldschaal zal leiden. Dit moest de aanwezige chefs uit de olie-industrie echter niet verontrusten, want hun bedrijven zouden brandstof kunnen blijven ontwikkelen uit de miljarden mensen die zouden omkomen. Een computeranimatie toonde aan hoe het nieuwe product, Vivoleum, zou worden geproduceerd. Meer fossiele brandstof leidt tot een grotere kans op rampen, maar dat betekent tegelijk meer grondstof voor Vivoleum. “Fuell will continue to flow for those of us left.”

De oliebazen luisterden aandachtig naar de lezing, en staken toen een kaars op, die gemaakt was van Vivoleum, gefabriceerd uit het lichaam van Exxon-medewerker die gestorven was na het opruimen van een gifbelt.

007-holding-reggie

 

Filmpje, foto’s en persmededeling op http://www.vivoleum.com:80/event/

17:13 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goed nieuws, vrije markt |  Facebook |

Israëlisch succes

charbaha

 

 

Het is gelukt! Terwijl het op de Westoever doorgaat met het verjagen van de bewoners en het inpikken van land en water, is Israel erin geslaagd in de Gazastrook Fatah uit te schakelen. Het was al een succes dat Fatah en Hamas elkaar bestreden, maar met de overwinning van Hamas krijgen de Israëlische militairen helemaal de hand vrij. Eindelijk bevrijd van dat Europese gezeur over ‘praten met de Palestijnse Autoriteit’, want die autoriteit stelt nu helemaal niks meer voor. Hamas, die zijn gevaarlijk en nog terroristen ook, dus nu kan de militaire logica volop uitgespeeld worden.

De  Israëlische ‘militair historicus’ Martin van Creveld mocht het op 30 mei al uitleggen in de boekenbijlage van De Morgen: “Er zijn twee oplossingen. De eerste gebruiken we nu al rond de Westelijke Jordaanoever: een grote muur bouwen en terugtrekken. Dat is eigenlijk mijn voorkeursoplossing. Maar de raketten uit Gaza zullen ook dan blijven komen.

De andere mogelijkheid is eenmaal zo hard , maar dan ook heel hard, toeslaan dat een tweede slag niet meer nodig is. Daartoe zijn we in staat. Misschien komt het nog. Persoonlijk geloof ik dat de Palestijnen dat zelf ook heel goed begrijpen. Ze hebben heel goeie redenen om de angst te hebben dat we ze allemaal zullen verdrijven als ze te ver gaan. Misschien is dat niet eens zo erg. De kosten zullen misschien enige duizenden doden zijn… Dat is geen grap, maar misschien niet het slechtste wat er kan gebeuren. Voor beide zijden.”

Nu Fatah uitgeschakeld is in Gaza, en Hamas per definitie ‘te ver gaat’, staat niets het op grote schaal liquideren van de Palestijnen daar nog in de weg. Eén ding vergeten die militaire genieën: tenzij je echt àlle Palestijnen op de hele wereld uitmoordt, zal een slachtpartij in Gaza het verzet alleen nog maar harder en breder maken.

 

15:51 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bevrijdt palestina |  Facebook |

11-06-07

De jaren dertig

Over reactionair gesproken.  Wouter Beke, de ‘huisideoloog’ van de christen-democratische CD&V werd in het begin van de maand geïnterviewd in De Morgen of De Standaard (ik heb het stuk niet bij de hand, maar de inhoud is mij bijgebleven).

In die tekst antwoordt Beke op een vraag iets in de zin van: “Men zegt wel dat wij met ons verhaal over waarden terug willen naar de jaren vijftig, maar dat is niet zo. Wij willen eerder terug naar de jaren dertig, naar het personalisme als alternatief voor het kapitalisme en het communisme.”

Ik dacht toen al meteen: terug naar de jaren dertig, is dat wel zo’n goed idee? De christen-democratie uit de jaren dertig, dat lijkt mij bijzonder onsmakelijk. Christelijke politiek in de jaren dertig, dat doet mij denken aan Charles Maurras en de Action Française, de katholieke nationalistische en reactionaire beweging, die zich in haar verzet tegen democratie en laïcisering verbond met de nazi’s. Ex-NVA-bestuurslid Eric Defoort publiceerde er in 1978 een dik boek over.

Gelukkig hoeven hedendaagse denkers geen dikke boeken meer te lezen.  Op de website van Wouter Beke staat, weliswaar niet makkelijk te ontcijferen, een lang essay over de oorsprong van het personalisme en de rol ervan in de Vlaamse christen-democratie.  Daaruit dit fragment, over een van de grondleggers van het gedachtegoed,  Emmanuel Mounier:

“Net als het fascisme was Mounier op zoek naar een maatschappelijk alternatief voor het liberale kapitalistische individualisme en het tirannieke communistische collectivisme. Was dit fascisme niet een nieuw instrument, onconventioneel, dat oude (klassen-)tegenstellingen probeerde te overstijgen, weg van het vulgaire materialistische marxisme èn van het onmenselijke kapitalisme? Beantwoordde dit concept niet aan de principes van een personalistische en communautaire revolutie? Mounier, die een man van actie en engagement was, kon niet onbewogen blijven bij dit nieuw fenomeen. De diatribes van Mounier pasten volledig in de fascistische propagandamachine.

Zijn maatschappijkritiek was overeenstemmend met die van het fascisme, maar de alternatieven verschilden. Het is enerzijds dus onterecht Emmanuel Mounier te plaatsen in het rijtje van fascisten omdat hij de gevaren van dit systeem maar al te goed besefte, maar anderzijds was zijn analyse over de politieke, sociale en economische crisis wel gelijklopend, of waren er op z'n minst vergelijkingspunten.

Er moet voor ogen worden gehouden dat het fascistisch corporatisme voor een deel beantwoordde aan de oproep voor het herstel der sociale orde in Quadragesimo Anno. Schreef Paus Pius XI in 1931 niet dat "de Staat en alle goed burgers allereerst beogen en nastreven: door de strijd tussen vijandige 'klassen' bij te leggen, een eensgezinde samenwerking tussen de 'beroepsstanden' in het leven te roepen en te bevorderen"? Ook dit zal er voor de katholieke Mounier toe bijgedragen hebben om dit fascisme niet meteen a priori te verwerpen.

Het Italiaanse fascisme had in de jaren twintig en begin van de jaren dertig nog niet de odeur die het op het einde van de jaren dertig en vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog zou krijgen, maar waar veel intellectuelen over gans Europa met bewondering of toch minstens met enige sympathie naar opkeken omdat het werd beschouwd als een degelijk alternatief voor het communisme en voor het liberalisme, dat aan de rand van de afgrond stond. “

Misschien moeten mensen die wat meer tijd hebben, en zich actief bezig houden met partijpolitiek, zich eens verdiepen in de opvattingen van Beke over het personalisme en de rol ervan in de huidige christen-democratie.

21:39 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: engerds, verkiezingen |  Facebook |

10-06-07

Verkiezingen

Parlementsverkiezingen in België. De stembureaus sloten om 15 uur, en de eerste uitslagen lopen binnen.

M., die beneden bij de tv zit, komt naar boven. ‘Het is vreselijk; op sommige plaatsen haalt Dedecker meer dan de SP. Niet overal natuurlijk, maar kan je het je voorstellen: de lijst Dedecker die groter is dan de SP? En ook het Vlaams Blok blijft maar groeien, niet spectaculair, maar zij gaan wel vooruit. En de SP verliest! Wat hebben die nou gedaan om zo achteruit te gaan? Dit wordt vreselijk.’

Nou ja, welke uitslagen kunnen er op dit ogenblik al binnen zijn? Kleine kieskringen in het achterland van West-Vlaanderen of Limburg. De stem van het platteland. Anderzijds, de stem van het platteland en de randgemeenten is steeds meer de stem van ‘Vlaanderen’. Het succes van de christen-democraten in de opiniepeilingen, zou dat niet te maken hebben gehad met hun onversneden provincialisme, met hun belofte van een terugkeer naar het zuivere en katholieke gemeenschapsleven, waar iedereen zorg draagt voor elkaar (tenminste als die ander erkend wordt als eentje van de groep)? De angst voor de stad en haar diversiteit zijn er de afgelopen jaren flink ingeramd bij een bevolking die voortdurend bang werd gemaakt voor vreemdelingen, migranten, drugsgebruikers, franstaligen, Walen en zinloos geweld. En het succes van Dedecker als een soort Vlaamse Pim Fortuyn? Geen relnicht, natuurlijk niet in dit land, maar een boerse West-Vlaming, die eens onbehouwen zegt wat ‘de man in de straat’ denkt.

(...) Aangepast  22 oktober 2008

18:34 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkiezingen |  Facebook |

03-06-07

verkiezingen en mensenrechten

Ook de Liga voor Mensenrechten heeft een overzichtje gemaakt van de standpunten van enkele 'Vlaamse' partijen voor de parlementsverkiezingen, meer bepaald dan inzake de thema's waarop de liga actief is: jeugdbescherming, veiligheidsdiensten en privacy, gevangenisregime en rechten van gedetineerden, en discriminatie.

http://mensenrechten.be/documents/schema%20politieke%20pa...

 

Een beetje slap vind ik dit overzicht. Ja, het zullen natuurlijk wel deze partijen zijn die de macht gaan verdelen voor de nederlandstalige inbreng, maar misschien zijn er ook kleinere partijen die wel interessante of originele ideeën hebben rond de aangehaalde thema's. Die had ik nou eens graag bij elkaar gezien.

13:59 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: verkiezingen, justitie |  Facebook |

22-05-07

Rookverbod

Goed nieuws uit De Morgen van vandaag:

Ruim zestig procent EU-burgers wil rookverbod in cafés

 

Een grote meerderheid van de Europeanen is voorstander van een rookverbod op publieke plaatsen. Zo wil ruim zestig procent de sigaret uit de cafés bannen. Dat blijkt dinsdag uit een nieuwe peiling van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Volgens de peiling is 88 procent van de Europeanen voorstander van een rookverbod op de werkplaats en op publieke plaatsen. Zevenenzeventig procent steunt een rookverbod in restaurants en 62 procent wil ook cafés volledig rookvrij houden.

De percentages zijn doorgaans het hoogst in landen die op wetgevend vlak een pioniersrol in Europa hebben gespeeld, zoals Ierland en Italië. (belga/dm)

 

Nu nog resultaat bereiken. En het gaat niet om de gezondheid van de rokers; dat is hun zaak. Het gaat om de stank die zij veroorzaken voor anderen.

 

(...) Aangepast 23 oktober 2008

 

22:08 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: engerds, goed nieuws |  Facebook |

13-05-07

Galgen en guillotines

Deze week is het ministerieel besluit bekend gemaakt “waarbij de in- en uitvoer van goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aan een vergunning onderworpen wordt”.

Iedereen die voortaan goederen, vermeld in de twee bijlagen bij het MB wil in- of uitvoeren, moet daarvoor eerst een vergunning van de overheid krijgen. De goederen in kwestie zijn o.m. galgen en guillotines, elektrische stoelen voor de executie van mensen, gaskamers, “elektrische schokgordels die zijn ontworpen om mensen in bedwang te houden door toediening van elektrische schokken met een nullastspanning van 10.000 V of meer” en “duimboeien en duimschroeven, met inbegrip van getande duimboeien”. In verband met al die goederen mag men ook geen technische bijstand geven aan of krijgen van instellingen of personen uit het buitenland.

Het MB is ondertekend door M. Verwilghen en K. De Gucht, twee liberalen nota bene!

De Decker, doe daar wat aan! Dit is toch een regelrechte aanval op de liberale vrijheid van handel!

17:54 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrije markt |  Facebook |

01-05-07

Zakgeld

Op 1 april is het koninklijk besluit afgekondigd  inzake het zakgeld voor asielzoekers. Het gaat hier om mensen die in de asielprocedure zitten, en die verblijven in een asielzoekerscentrum of een opvangplek van een OCMW. Voor hen geldt een soort bed-brood-bad-regeling, zoals dat in Nederland heet. Werken mogen zij niet, behalve wat klussen voor gemeenschapsdienst georganiseerd door de opvangorganisatie.

Maar nu kunnen zij dus wel wekelijks zakgeld krijgen: 6,50 € per volwassene en tussen 3,80 en 6,50 € per kind. We moeten niet schamper doen om die bedragen, want, zegt het KB, die zijn gekoppeld aan de spilindex 106,22, en dan wordt 6,50 € toch al gauw 6,9043 euro.

Je zal als schoolgaande puber maar de week moeten doorkomen met minder dan zeven euro. De zakgeldregeling is het werk van de Programmatische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie. Minister Dupont heeft waarschijnlijk weinig te zeggen over de hoogte van de bedragen, maar stellen dat met dit zakgeld de maatschappelijke integratie bevorderd wordt en de armoede bestreden, lijkt mij wel erg cynisch.

11:49 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: goed nieuws |  Facebook |

15-04-07

Kunstdoel

Al eens gaan fietsen rond het dorpje Doel? Zeker de moeite waard. Je kan gratis goede fietsen en een routekaartje lenen bij de kerncentrale.

Heel die polder en het dorpje dreigen te verdwijnen vanwege projectontwikkelaars en politici die de haven nog verder willen uitbreiden. Twee mensen lanceerden onlangs een oproep:

nestfoto

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Op vrijdag 23 maart nam de Vlaamse regering de beslissing dat Doel vanaf 2009 volledig zal worden afgebroken, hoewel het momenteel nog niet vaststaat dat het bewuste tweede containerdok, waarvoor Doel plaats zou moeten maken, er ooit gaat komen. Wij kunnen begrip opbrengen voor het standpunt van de overheid om in Doel geen nieuwe bewoners meer toe te laten, maar vinden de afbraak van dit waardevolle stukje Vlaams patrimonium voorbarig zolang er geen zekerheid is aangaande de bouw van dat tweede containerdok.

 

Volgens persberichten zou men al in augustus 2007 beginnen met de afbraak van 126 leegstaande woningen. Dit is meer dan de helft van het dorp! Daarom vragen we u onze "open brief aan de Vlaamse Regering", waarin we kort onze motivatie voor deze actie toelichten en enkele argumenten aanhalen ter staving van de overleefbaarheid van Doel als "KunstEvenementenDorp", te ondersteunen.

 

Het is onze bedoeling deze brief in de pers gepubliceerd te krijgen zodra er voldoende handtekeningen verzameld zijn.  Ondertekenen kan via onderstaande link naarkunstdoel.net. Help ons ook deze oproep te verspreiden door hem door te sturen binnen uw kennissenkring of de link naar de petitiewebstek (www.kunstdoel.net) te vermelden in uw geprinte of internet media.

 

Deze oproep werd als eerste actief ondersteund en internationaal verspreid door het Italiaanse "Love Difference" netwerk van de "Cittadellarte–Fondazione Pistoletto", een beweging "ter ondersteuning van creatieve projecten voor een verantwoorde omvorming van de maatschappij".’

 

kunstdoellogo

 

18:59 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: goede doelen |  Facebook |

27-03-07

Ni-ni

Door een incident in Parijs is de afgelopen dagen in Frankrijk een hele discussie losgebarsten over mensen zonder papieren. Meer bepaald gaat het over mensen zonder geldige verblijfsdocumenten, die wel regulier schoolgaande kinderen hebben.

Net zoals in België en Nederland, is er in Frankrijk vaak een grote en invloedrijke mobilisatie van scholen, ouders en activisten, wanneer schoolgaande kinderen met hun ouders uitgewezen dreigen te worden. Dat leidde er zelfs toe dat in oktober 2005 toenmalig minister van Binnenlandse Zaken (nu presidentskandidaat) Nicolas Sarkozy de opdracht gaf geen gezinnen uit te zetten vóór het einde van het schooljaar, wanneer er in dat gezin een kind was dat al enkele maanden op school zat.  Toen het einde van het schooljaar naderde, in juni 2006, gaf hij aan dat hij een beperkt aantal individuele gezinnen met schoolgaande kinderen zou regulariseren.

Binnen de kortste keren hadden 33.538 ouders een verzoek tot regularisatie gedaan. Slechts 6924 van hen kregen een verblijfsvergunning.

Wat dan met die andere 26.600? Zij hebben het land niet vrijwillig verlaten en zijn ook niet uitgezet. Vaak krijgen zij de steun van oudercomité’s, schooldirecties en het stevige activistennetwerk Réseau éducation sans frontières. Veel van deze gezinnen worden nu ni-ni genoemd: ni expulsable, ni régularisable.

In 2003 suggereerde een overheidsstudie dat er in Frankrijk wel eens 18.000 gezinnen, ofwel zo’n 62.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten zouden kunnen zijn – en allemaal in de praktijk niet te ‘verwijderen’.

De getallen liggen in Frankrijk misschien hoger, maar ook in België en Nederland is op die manier een onderklasse aanwezig, die officieel niet bestaat en dus geen rechten heeft, maar hier wel woont en probeert een leven op te bouwen en kinderen een schoolopleiding te geven.

21:56 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen zonder papieren, gedogen |  Facebook |

26-03-07

Ossenmarkt

De waanzin van de heraanleg van de Gemeentestraat in Antwerpen krijgt nu een vervolg aan de overzijde van de leien. De Ossenmarkt wordt afgesloten voor het verkeer, om omgebouwd te worden tot één groot terras voor de studentencafé’s. Daarmee verdwijnen meteen zo’n twintig parkeerplaatsen voor buurtbewoners.

 Maar het is nog idioter. Wie in de Van Boendalestraat in de opgegeven richting parkeert (neus naar de Korte Winkelstraat, kont naar de Italiëlei), kan alleen nog het centrum inrijden. Volg even: aan het eind van de Van Boendalestraat, kan je alleen linksaf de Korte Winkelstraat in (rechts naar de Ossenmarkt is immers afgesloten). Zo kom je op de zijbaan van de Italiëlei, waar je uitsluitend rechtsaf kan. Aan de stoplichten verplicht een verkeersbord je om rechtsaf de Kipdorpbrug op te draaien. En daar heb je geen keuze: alleen de eenrichtingsstraat Lange Nieuwstraat, die richting Groenplaats gaat. Kortom, je kan vanuit de Van Boendalestraat alleen nog naar het oude centrum rijden. En wat als je naar het noorden wil, of richting Paardenmarkt? Geen doorgang meer. En naar de overkant van de leien, richting Atheneum en Borgerhout? Rij maar tegen de voorgeschreven richting in.

Dat men het centrum van de stad autoluw probeert te maken, kan ik als bewoner van dat centrum alleen maar toejuichen. Maar dit is volkomen idioot. Niet alleen wordt het verkeer naar het centrum toe gedwongen, ook de schaarse parkeerplaatsen voor bewoners verdwijnen. Dat je de auto’s van toeristen en shoppers weghoudt, OK, maar dit is het koeioneren van mensen die in het centrum willen wonen, en een auto hebben voor hun verplaatsingen buiten de stad.

Deze hele regeling slaat nergens op. Wat wil men hiermee bereiken? Is hier over nagedacht? Bewoners kunnen wel een bewonerskaart krijgen (zelfs twee tegenwoordig), maar hun plaats om te parkeren wordt weggegeven aan studentencafé’s. En in plaats van auto’s de stad uit te leiden, kunnen zij nu alleen maar richting Grote Markt rijden.

20:03 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen |  Facebook |

22-03-07

Religie en integratie (6)

Uit NRC Handelsblad van vandaag:

Duitse rechter: slaan mag van koran

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 22 maart.

In Duittsland is grote ophef ontstaan over het besluit van een rechter om zich tijdens een proces te beroepen op de koran. De vrouwelijke rechter, die prompt van de zaak is gehaald, rechtvaardigde de mishandeling van een vrouw door haar islamitische echtgenoot.

De omstreden zaak speelde voor de rechtbank in Frankfurt. Een 26-jarige Duitse vrouw van Marokkaanse komaf had daar toestemming gevraagd om te scheiden van haar uit Marokko afkomstige echtgenoot, door wie zij stelselmatig geslagen zou worden en met de dood bedreigd. Haar verzoek werd afgewezen want, zo verklaarde de rechter, in de Marokkaans-islamitische cultuur „is het niet ongewoon dat de man jegens de vrouw een recht op tuchtiging uitoefent”. Daar had de in Duitsland geboren vrouw „rekening mee moeten houden, toen zij trouwde met de in Marokko opgegroeide man”.

Politici en media van links tot rechts veroordeelden het optreden van de rechter scherp. „Het is een treurig voorbeeld van de manier waarop de rechtsopvatting uit een andere rechts- en cultuursfeer tot fundament van onze rechtsopvatting gemaakt wordt”, aldus Wolfgang Bosbach, vicefractievoorzitter van de christen-democratische CDU. Volgens een woordvoerder van de sociaal-democratische SPD is de rechter terecht van de zaak gehaald, maar hij zei dat de kous daarmee niet af is. „Dit is een zaak voor justitie”, aldus Bondsdaglid Dieter Wiefelspütz, zelf voormalig rechter.

Boulevardblad Bild drukte vanochtend een beeltenis af van vrouwe Justitia met een gezichtssluier. De linkse Tageszeitung toonde op de voorpagina een koranvers, onder de kop: „In naam van het volk: mishandelen toegestaan.”

Ook de Centrale raad van moslims in Duitsland vindt dat „de rechter volgens het Duitse recht had moeten oordelen in plaats van de koran uit te leggen”. De Centrale raad van ex-moslims – een jonge organisatie van voormalige moslims – greep de kwestie aan om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tegen moslimvrouwen. „De Duitse politiek en justitie moeten nu opstaan en jonge vrouwen laten zien dat zij niet alleen staan”, aldus een verklaring.

Vorig jaar ontstond ophef toen enkele Duits-Turkse verdachten van medeplichtigheid aan een eerwraakmoord vrijuit gingen.

22 maart 2007

 

 

20:23 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie |  Facebook |

27-02-07

Boycot Israel (5)

Neem deel aan de boycotactie in Vlaanderen, laat zien dat er steeds meer mensen niet akkoord gaan met de politiek van Israël, noch met de steun van de Belgische regering aan Israël.  Lokale groepen voeren actie ‘boycot Israël’ in de week van 26 februari tot en met 3 maart 2007.

 

Het actiemodel is simpel: we voeren actie aan grootwarenhuizen.

We delen folders uit aan klanten die de winkel binnen gaan. Daarop de oproep om geen producten uit Israël meer te kopen. Er zijn ook kleine affiches met hetzelfde beeld en tekst om de actie beter te doen opvallen.

Als er voldoende actievoerders zijn kan aan de klanten gevraagd worden een petitie te tekenen waarin aan de gerant gevraagd wordt die producten niet meer te kopen.

Actievoerders kunnen het grootwarenhuis binnengaan en stickertjes plakken op de producten uit Israël (koop geen vruchten van bezetting - boycot Israël): we hebben die stickertjes in voorraad.

 

 

Hier enkele lokale acties (over andere locaties kan je terecht bij Soetkin van het VPK: vpk@vlaamspalestinakomitee.be )

 

Leuven: 

Actie boycot Israël  - vrijdag 2 maart

Afspraak om 18 uur in Oxfam-Wereldwinkel Leuven Tiensestraat 273

18 uur stipt: briefing en taakverdeling in Wereldwinkel

18.30 tot ca 20 uur: actie aan Delhaize en GB Tervuursevest

nadien: korte debriefing

taken:

uitdelen pamfletten aan klanten

protestbrief laten ondertekenen door klanten

'pestzegels' plakken op producten uit Israël

 

Gelieve vóór 1 maart bij Tobias in te schrijven!

Tobias Van Os - Oxfam-Wereldwinkel Leuven - leuven@oww.be

 

Antwerpen:

donderdag 1 maart 15-17 uur

vrijdag 2 maart 18-20 uur

zaterdag 3 maart  15-17 uur

è  Delhaize Museumstraat (nabij Koninklijk Museum voor  Schone Kunsten).

Gelieve contact op te nemen met Relinde De Bouck (03-237.19.37 of  0497-544429) of Ludo Keersmaekers (0465- 517275) ludokeersmaekers@hotmail.com

 

Brussel:

op 28/2 van 18-20u present aan de city-delhaize in St-Joost (dichtbij Europese wijk): jan.dreezen@gmail.com

Intal voert actie aan Delhaize, Bergense Steenweg 34 in Sint-Gilles van 10 -12 (en misschien ook van 14-16u)

 

Limburg:

2 maart: Genk: 17u30 – plaats nog af te spreken: codip@skynet.be

3 maart: Hasselt: afspraak stipt 9u30 station Hasselt: Contact: codip@skynet.be

 

Doe mee en versterk de boycot actie: oefen druk op Israël.

Racisme en apartheid kunnen gestopt worden, juist zoals de apartheid in Zuid-Afrika!

14:42 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bevrijdt palestina |  Facebook |

15-02-07

Heroïne uitdelen

Vorige week kopte De Standaard: ‘Luik deelt medische heroïne uit’. De metro had zelfs ‘Luik deelt gratis medische heroïne uit’. Is dit bewuste stemmingmakerij, of gewoon volgehouden stompzinnigheid van de eindredactie? (zie ook al http://durieux.skynetblogs.be/post/3155588/een-drugsplan-vakkundig-kraken)

(Gratis) uitdelen roept toch het beeld op van Zwarte Piet die pepernoten en snoep uitstrooit, of een actiegroep die witte ballonnen uitdeelt aan voorbijgangers.

In het artikel zelf wordt wel correct geschreven over “de verstrekking van heroïne onder medische begeleiding”,  maar de kopenmakers van de kranten blijven blijkbaar toch onder de indruk van de steeds terugkerende platte vergelijking met alcoholisten die van ons belastinggeld een fles jenever krijgen.

 

In alle steden waar medische heroïneverstrekking plaatsvindt gaat het echter om wat anders. De cliënten zijn steeds een beperkte groep van zwaar zieke mensen, met een verslaving van vaak tientallen jaren. Hun lichaam en geest zijn inmiddels zo aangetast door een levensstijl die draaide om verboden roesmiddelen, dat niemand verwacht dat zij ooit nog eens ‘normaal’ lichamelijk en sociaal zullen functioneren. Niet voor niets zei een van de artsen van het programma in Amsterdam ooit cynisch: het is eigenlijk een vorm van stervensbegeleiding. Bestrijding van overlast en veel voorkomende criminaliteit door de verslaafden is inderdaad ook een doelstelling, maar het idee dat deze mensen ooit nog zullen ontwennen, is juist helemaal verlaten.

16:10 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dope, de standaard |  Facebook |

02-02-07

Voorlopige hechtenis (1)

De voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies (dat is de bond van meer dan achtduizend advocaten) hield deze week zijn nieuwjaarstoespraak. In het persbericht dat de orde verspreidde staat het volgende: “Het is onaanvaardbaar dat bepaalde magistraten en politiecommissarissen [-] durven verklaren dat verdachten moeten aangehouden blijven [-] om bekentenissen te bekomen.

[-]

In België is trouwens bijna de helft van de gevangenisbevolking in voorlopige hechtenis, dus nog niet veroordeeld. Zij die voor onschuldig worden gehouden blijven in de gevangenis zitten terwijl de reeds veroordeelden al dan niet met enkelband vrij rondlopen. Dit is de wereld op zijn kop.”

Die laatste opmerking, over de enkelband, is natuurlijk een ordinaire populistische uitschuiver, maar het is goed dat nog eens de aandacht gevestigd wordt op het structurele misbruik van de voorlopige hechtenis in België.

(zie ook hieronder http://durieux.skynetblogs.be/post/3329872/een-nieuw-record)

 

Toevallig had De Standaard in de dagen daarvoor nog twee berichten die de kritiek van de voorzitter illustreren.

Op 20 januari: “Valschermspringster Els C. (22) blijft zeker nog een maand in de cel voor de moord op haar vriendin en liefdesrivale Els Vandoren uit Ranst.” Wat is hier nou de zin van? De moord vond plaats op 18 november, dus ruim twee maanden eerder. Al die tijd kon Els C. vrij rondlopen. En zou dan nu plots de aanhouding nodig zijn vanwege de ‘volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid’, zoals de wet vereist? Of was er plots een risico dat de verdachte nieuwe misdaden zou plegen, of zich aan het gerecht zou onttrekken, of bewijzen zou laten verdwijnen of ‘zich zou verstaan met derden’? Dat had zij dan die voorbije twee maanden wel kunnen doen.

 

Opvallend is overigens ook de terminologie van De Standaard. Els C. blijft in de cel “voor de moord op haar vriendin”. Ach zo? Heeft zij die moord gepleegd dan? Is zij daarvoor veroordeeld, of is zij alleen maar verdacht? Voor de krant lijkt de schuld vast te staan, want het bericht eindigt met: “Het is nu afwachten of Els C. door de knieën gaat”.

Door de knieën gaan = ophouden met liegen, en eindelijk bekennen.

Vermoeden van onschuld, daar doet De Standaard niet aan.

12:22 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, de standaard |  Facebook |