17-06-08

Tot kijk!

Ik stop met deze blog op Skynet. Ik blijf wel sporadisch berichten plaatsen over min of meer dezelfde thema’s op mijn weblogboek, de blog op mijn eigen site in opbouw www.durieux.eu.Tot kijk, au revoir, arrivederci, bye bye, Auf Wiedersehen!

20:29 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-08

Een mooie dag

Vanochtend verliet ik om 8 u het huis om naar de bakker op de Steenhouwersvest te fietsen. Een mooie dag: de zon scheen, er stond een lichte wind, niet te koud, niet te warm, lekker weertje. Heerlijk, een uurtje door de stad fietsen op zondagochtend.

Aan de overkant van de straat staan twee flikken alle auto’s te bekeuren vanwege overtreding van het tijdelijke parkeerverbod. Die zullen straks allemaal  weggetakeld worden, want de marathon van Antwerpen moet door de straat passeren. Een geluk bij een ongeluk: de stad betaalt de sleepkosten, aangezien de mobiele verbodborden omgegooid waren, en men er dus maar vanuit gaat dat de chauffeurs ze niet hadden opgemerkt gisteravond.

De muurschildering van Tuymans in de Beddenstraat, waar zoveel om te doen is, valt echt niet op, omdat normaal niemand in die straat rondkijkt, aangezien het eigenlijk alleen maar een verbindingsweg is tussen twee winkelstraten en er gewoonlijk alleen vrachtwagens staan te lossen en te laden aan de achterzijde van magazijnen, maar ook omdat de kleur van de schildering volledig opgaat in de grijze muur en de tekening zelf behoorlijk abstract is, zodat , als je niet goed kijkt, het gewoon wat vlekken zouden kunnen zijn op een grauwe wand. (Wat een volzin, en dat op internet!)

De mannen die gewoonlijk op zondagochtend op de Groenplaats  op een bank zitten met hun (eerste?) bier hebben vandaag plaats moeten ruimen voor de opbouw van wat kramen. Op weg terug naar huis, rijd ik even langs het ponton van de Flandria. Een man zit eenzaam met een broodje en een blik bier op een bank bij het water, een andere staat tegen het Steen te pissen. Op de Sint-Pietersvliet fietst een oude man met een klak langzaam langs alle parkeermeters om te voelen of er in de schuif wat centen zijn achtergebleven. Op de hoek van de Vekestraat zie ik voor het eerst een tag op de gevel van het pand waar heel lang geleden de wetswinkel zat: een goed uitgewerkte tekening van een punk die een shot zet.

De leien over, naar 2060, en op het De Coninckplein staat traditioneel een man in de glasbakken te vissen op zoek naar weggeworpen flessen met statiegeld. Die zal dat straks ook nog op de Ossenmarkt proberen, tenzij de man die, met zijn hele hebben en houden in een caddy achter zich aan, uit de portiek van de kapel in de Korte Winkelstraat komt, hem voor is.

Als ik rond een uur of negen weer thuis kom, rijden ook drie takelwagens de straat in. In minder dan tien minuten zijn alle auto’s  weggesleept, incl. twee enorme zwarte maffionettes, die met piepend en knipperend alarm op de sleepwagens worden getakeld. Als de straat weer rustig is, sloft een man aan de overzijde voorbij, met achter zich aan een caddy, die door een touw bij elkaar wordt gehouden, vol oud papier.  Het is lente.

13:25 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: antwerpen |  Facebook |

01-04-08

Waals konijn

Nick Trachet heeft het in zijn culinaire rubriek in Brussel deze week (nummer 1125) over 'waals konijn' ofte Welsh rabbit . Dat verhaal kan ook anders verteld worden.

 

Het kan een kwestie zijn van de kip of het ei. Trachet schrijft dat voor Engelsen de inwoners van Wales de reputatie van leugenaars hebben “omdat je, wanneer je in Wales konijn bestelt, kaas krijgt”. Maar het werkwoord to welsh of to welch betekent ook belazeren, of je belofte niet nakomen. De klassieke term is overigens volgens mij Welsh rarebit, en dat is inderdaad iets als Zwitserse fondue: hompen brood gedompeld in een zware kaassaus, en weggespoeld met talrijke glazen witte wijn, bier of sterkers.

 

De Amerikaan Winsor McCay, die in het begin van de twintigste eeuw ook de avonturen van Little Nemo tekende (nog te vinden in de stripwinkel), maakte een serie tekeningen onder de titel Dreams of a Rarebit Fiend. Wie zich te zeer aan de Welsh rarebit te goed heeft gedaan, moet dat bekopen met onrustige slaap en serieuze nachtmerries.

 

McCay werkte ook mee aan de verfilming (in de jaren 1920) van een aantal van zijn strips, onder meer aan The Dreams of the Rarebit Fiend (al speelt de alcohol bij deze nachtmerries misschien een grotere rol dan de gesmolten kaas).

 

Te bekijken op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=TF7dex_5AZA

20:37 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelezen, gezien, eten |  Facebook |

20-03-08

Brussel

“Brussel moet geen gemeenschappelijke identiteit hebben met andere Vlaamse steden. Brussel moet zijn eigen identiteit zoeken, en een gemeenschappelijke identiteit creëren voor zijn bewoners. Een grootstedelijkheid op z'n Brussels, niet op z'n Vlaams.

(...)

Brussel moet zich meten met Amsterdam, Wenen, Zürich, Stockhom en Barcelona... en niet met Hasselt, Oostende of Sint-Niklaas.”

 

Brussels minister Pascal Smet reageert op het VLD-getinte initiatief The Brussels Butterfly, dat de band tussen Brussel en de Vlaamse centrumsteden wil versterken

 

In Brussel Deze Week, 20 maart 2008

21:45 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaat van de week |  Facebook |

18-03-08

Een 'onpartijdige rechter' in vreemdelingenzaken?

In het algemeen wordt aangenomen dat iedereen, ook in bestuursrechtelijke procedures, recht heeft op beoordeling door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Voor burgerlijke en strafzaken wordt dit o.m. bepaald in artikel 6 van het EVRM. 

In het franstalige juristenwereldje is er enige beroering, sinds begin maart een Brusselse advocaat op de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkte dat in het administratief dossier van zijn cliënt al een concept-arrest zat, vier dagen vóór de zitting waarop hij de zaak zou pleiten. Advocaat Gérald Castiaux vroeg onmiddellijk de wraking van de aangewezen vreemdelingenrechter, maar een week later had hij nog steeds geen reactie ontvangen. 

Waar gaat het om? Niet alleen behoort elke rechter werkelijk onafhankelijk en onpartijdig te oordelen, hij of zij moet ook vermijden de indruk te wekken van vooringenomenheid. Bij het incident met de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) wreekt zich nu de slordigheid en de ondoordachtheid waarmee de wetgever (op initiatief van de regering) de justitiële achterstand in de behandeling van vreemdelingenzaken wilde verhelpen.  Sinds 1 juni 2007 is de RVV als enige bevoegd voor de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen op grond van de Vreemdelingenwetgeving. De Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen is opgeheven, en de Raad van State treedt in zaken van na die datum nog slechts op als cassatierechter. De wetgever wilde met de instelling van de RVV vooral bereiken dat vreemdelingenzaken voortaan snel zouden afgehandeld worden, maar in de praktijk leidde dat al meteen tot ernstige problemen inzake de rechtsmacht van de Raad. 

Waar het om draait in de klacht van advocaat Castiaux, is dat de RVV in belangrijke mate de werkwijze van de Raad van State kopieert, zonder daarvoor toegerust te zijn. In een normale procedure voor de Raad van State dient de verzoeker een verzoekschrift in. De verwerende partij schrijft een memorie van antwoord, en de verzoeker repliceert daarop met een memorie van wederantwoord. Dan gaat de hele zwik naar het auditoraat, dat de argumenten van de partijen onderzoekt, eventueel bijkomende informatie vordert, en uiteindelijk een verslag en advies formuleert, dat zowel naar de bevoegde kamer gaat, als naar de partijen. De procedure verloopt dus in hoofdzaak schriftelijk, en de verzoeker weet al vóór de zitting wat waarschijnlijk de uitspraak zal zijn (in de overgrote meerderheid van de gevallen neemt de rechter het advies van de auditeur over). Bij zo'n manier van werken is het niet erg handig, maar nu ook weer geen ramp, als vooraf al een concept van het arrest uitlekt (er is immers uitgebreid woord en wederwoord geweest, en iedereen kent het advies van het auditoraat). 

Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ligt dat anders. Op het verzoekschrift volgt alleen de nota van de verwerende partij, en dat is het. Het is op de zitting dat de rechter zijn/haar oordeel moet vormen, daarbij liefst geholpen door de pleidooien. Als dan blijkt dat vóór de zitting het arrest al in concept geschreven is, kan makkelijk de indruk ontstaan dat die hele zitting en de pleidooien er eigenlijk niet meer toe doen. De indruk van vooringenomenheid van de rechter, die dan kan ontstaan, zou wel eens strijd kunnen opleveren met het recht op een eerlijk proces. 

Hier en daar wordt nu geopperd dat de RVV ook maar een auditoraat moet krijgen. Als dat dan ook enige onderzoeksbevoegdheid zou hebben, zou daarmee ook een deel van de problemen rond de rechtsmacht van de Raad kunnen worden opgelost. Dat is echter op de eerste plaats een politieke keuze, en het is twijfelachtig of de regering bereid is om de afhandeling van vreemdelingenzaken te vertragen, door meer juridische kwaliteit toe te laten.

Zie ook http://www.mensenrechten.be/phpBB2/viewtopic.php?t=3645

20:28 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: justitie |  Facebook |

07-03-08

Pipo

Op 29 februari meldt De Morgen: “Het Hof van Cassatie heeft voorzitter Erik Van De Sijpe van het West-Vlaamse assisenhof gewraakt. De advocaten van de verdediging hadden daarom gevraagd nadat Van De Sijpe de beschuldigde had omschreven als 'een pipo'.”

 

Mooi zo. Sinds pipo's als Edwin Van Fraechem en Jef Vermassen om de haverklap in de media hun platte show mogen opvoeren, lijken ook anderen, in de rechtszaal, te denken dat zij zich ook daar mogen overgeven aan volkstheater. Nu zijn assisenzaken, met hun 'volksjury' altijd al bij uitstek plekken geweest, niet om recht te doen, maar om het volk voor je te winnen. Dat dit wagenwijd de deur open zet voor de meest platvloerse demagogie, lijkt evident.

 

Daarom is het goed dat hier eindelijk een reactie op komt. Als je de assisenverslagen in de media mag geloven, gebeurt het steeds vaker dat de verdachte wordt toegesproken op een agressieve en denigrende wijze: “Hoe stond ge daar? Hebt ge dan niet nagedacht? ...” Dat is hetzelfde als wanneer een politieagent u zou zeggen: “Ga jij eens aan de kant staan!”

 

Het minste wat verdachten kunnen eisen, maakt niet uit waarvan zij beschuldigd worden, is dat zij beleefd worden aangesproken met 'u'. Zij zijn tenslotte geen kroegmaten of kennissen van die figuren in toga.

20:03 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engerds, justitie |  Facebook |

15-02-08

Toch wel heel erg

Onder de kop ‘Meerderheid asielzoekers en vluchtelingen geconfronteerd met gendergerelateerd geweld’ had ‘kwaliteitskrant’ De Morgen op Valentijnsdag volgend bericht: “Driekwart van de asielzoekers, vluchtelingen en sans-papiers komt in aanraking met ‘gendergerelateerd’ geweld. Bijna een op de drie gewelddaden gebeurt in asielcentra, een kwart van de daders zijn (overheids)verantwoordelijken en ruim een op de drie sterft aan de gevolgen. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent.”

Als dit bericht klopt, begrijp ik niet dat er niet een enorme ophef ontstaat. Want reken even mee.

Uit de tekst is niet helemaal duidelijk van wie een op de drie sterft (de verantwoordelijken, de daders?); vermoedelijk wordt bedoeld de asielzoekers, vluchtelingen en sans-papiers uit de eerste zin.

Stel nu dat er daar 100 van zijn. Driekwart ervan, of 75, komt in aanraking met  gendergerelateerd geweld. Ruim een op de drie daarvan dan weer, ofwel meer dan 25 mensen, sterven aan de gevolgen ervan. De Morgen schrijft dus eigenlijk dat meer dan een kwart van de asielzoekers, vluchtelingen en sans-papiers in België overlijdt aan gendergerelateerd geweld.

Ik begrijp dat de mensen over wie het hier gaat een hard leven hebben, maar dat het zo erg was, had vermoedelijk toch niemand durven denken. En voor De Morgen is dat maar een klein bericht op de binnenpagina’s waard. Het cynisme is bij De Persgroep wel heel dominant geworden.

17:48 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de morgen, zonder papieren |  Facebook |

30-01-08

Vlaams pijpen

Een tijdje geleden was het weer raak in Brussel deze week: een vette kop op pagina 10 “Dansen naar de pijpen”, zoals in de bekende Vlaamse uitdrukking 'dansen naar de pijpen van ...'. (Het had evengoed in De Morgen of De Standaard kunnen staan, aan wat men er in de nog slordiger kranten van maakt wil ik niet eens denken.)

 

Ik vraag mij dan altijd af: wat bedoelen ze nou met 'pijpen'? Tabakspijpen? Broekspijpen? Dat slaat natuurlijk nergens op. De uitdrukking heeft alleen zin als 'pijpen' een werkwoord is: dansen naar het pijpen van ... Ik snap wel dat dan weer allerlei sexueel getinte associaties in beeld komen, maar het gaat toch echt om 'het pijpen'. Pijpen: fluiten of doedelzak spelen, zoals door de rattenvanger van Hameln, the pied piper. De term wordt nog steeds gebruikt in de Britse volksmuziek, en kwam vroeger ook voor in het Nederlands. Dansen naar het pijpen van X is dan: doen wat X uitlokt of voorschrijft.

 

De Engelse dichter William Blake schreef een gedicht, Reeds of Innocence. Dat begint zo:

 

Piping down the valleys wild,

            Piping songs of pleasant glee,

On a cloud I saw a child,

            And he laughing said to me:

 

“Pipe a song about a Lamb!”

            So I piped with merry cheer.

“Piper, pipe that song again;”

            So I piped: he wept to hear.

 

Enzovoort.

 

Het ironische aan de kop in BDW is nu juist dat het artikel ging over opleidingen volksmuziek, incl. doedelzak.

 

20:37 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, dwaas, gelezen |  Facebook |

29-01-08

Bob Dylan

Vorige week Chronicles, Vol. 1 van Bob Dylan eindelijk uitgelezen. Ik heb eigenlijk altijd wel van zijn werk gehouden, vanaf de tweede lp (de eerste heb ik pas een paar jaar geleden op cd gekocht) tot aan, zeg maar, New morning uit 1970. Ik bezit zelfs nog obscure singles, die ik op nog geen enkele discografie heb gevonden, zoals Mixed up confusion/Corrina, Corrina uit vermoedelijk 1965 (mijn originele The freewheelin' Bob Dylan is dan weer spoorloos weg). Uit het midden van de jaren zeventig heb ik nog Blood on the tracks en Desire, maar toen verdween mijn belangstelling. Tot eind jaren negentig Time out of mind verscheen, en alle genres die hij in de voorbije dertig jaar had gespeeld bij elkaar leken te komen. De kronieken bevatten vier delen, die amper chronologisch geduid worden. Er is een lang deel over de kennismaking en de samenwerking met Daniel Lanois in New Orleans; daaruit zou Oh mercy voortkomen in 1989. In een ander deel beschrijft Dylan hoe hij begint te lijden onder zijn status van superster en onder de verantwoordelijkheid en de media-aandacht die hem worden opgedrongen. Hier gaat het over Dylan en zijn gezinnetje. Wel mooi in deze delen is de voortdurende twijfel over waar hij mee bezig is, en of hij het wel goed doet. Het eerste en het laatste deel van de kronieken behandelen ongeveer dezelfde periode: hoe hij tussen 1959 en 1961 eerst naar Minneapolis en dan naar New York verhuist, met het vaste voornemen daar een leven te gaan leiden als folksinger. Deze hoofdstukken schetsen een aardig beeld van een circuit van folksingers en variété-artiesten die optreden in clubs en bars, en gaan uitgebreid in op de -nu vergeten- zangers die Dylan als zijn belangrijkste invloeden eert. 

Ik, die dacht dat het boek wel enkele scherpe of bijzondere formuleringen van Bob Dylan zelf zou bevatten, was op dat vlak wat teleurgesteld. De mooiste citaten komen van anderen. Zoals dit, van de moeder van zijn eerste echte liefje, Suze Rotolo, die de jonge Dylan niet echt zag zitten: “Once I said to her that I didn't think she was being fair. She stared squarely into my eyes like she was staring at some distant, visible object and said to me, 'Do me a favor, don't think when I'm around.'”

dh_bobdylan

Maar het mooiste komt uit de mond van zijn vader: “Remember, Robert, in life anything can happen. Even if you don't have all the things you want, be grateful for the things you don't have that you don't want”.

 http://www.cypress.ne.jp/kouchi/image/dylan-and-suzue2.jpg

21:32 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelezen |  Facebook |

09-01-08

Rechtspraak (2)

Aangezien het neefje groter was dan de tante die hem vergezelde, worden de dames van de kassa vrijgesproken, op grond van “erreur de fait invincible”. De uitbater van de bioscoop wordt vrijgesproken, aangezien niet bewezen werd dat hij wettelijke voorschriften niet heeft nageleefd. Van de tante wordt vastgesteld dat zij geacht wordt niet alleen de wet te kennen, maar ook de leeftijd van haar neef. Echter, schrijft de rechter, “il serait invraisemblable voire ubuesque de sanctionner pénalement ledit comportement en ne tenant pas compte de l'évolution des moeurs et des techniques audiovisuelles dont le législateur ne semble pas vraiment s'être préoccupé ces derniers temps”. En nu de procureur eerder had beslist  om de vervolging toch door te zetten, lijkt opschorting van de uitspraak over de schuld van de tante de enige gepaste maatregel.

 

Rechter Papart moest dus een antwoord vinden op de vraag hoe om te gaan met achterhaalde wetgeving. Een wet verdwijnt immers niet vanzelf uit ouderdom. Het feit dat de overheid lange tijd niet gereageerd heeft op overtreding ervan, maakt haar daarmee nog niet minder verbindend. Een gepaste reactie van het Luikse parket zou geweest zijn te seponeren, en dus te gedogen. Bij handhaving van recht is het immers ook zaak te kijken of het opleggen van naleving wel proportioneel is met het doel van de regels. En daar kan je je vragen bij stellen in dit geval, als een jongen van bijna zestien geweerd wordt uit een kwaliteitsbioscoop op grond van een wet uit 1920, die de zedelijke bescherming van de jeugd beoogde, terwijl elke avond, nog vóór kinderbedtijd, op televisie de meest stompzinnige en ranzige troep te zien is.

Zo, lekker moralistische uitsmijter.

20:56 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedogen, justitie |  Facebook |

17-12-07

Rechtspraak (1)

Eerder had ik het hier al eens over de zin en het nut van verstandig gedogen (http://durieux.skynetblogs.be/post/3335965/keihard-handhaven-2). Maar wat als zowel politie als Openbaar Ministerie vervolging op gang brengen, in een geval waar zelfs het geringste greintje gezond verstand zegt: laat dat nou. Toevallig vond ik een vonnis van de politierechter in Liège, uit november 1996, dat de moeite waard is als rariteit.

 

Eerst het vonnis. Rechter Papart begint met het vaststellen van de feiten. Een Luikse bioscoop, die bekend is om zijn programmatie van kwaliteitsfilms, vertoonde de film Rai van Thomas Gilou. De film, die in Frankrijk de kwalificatie 'alle leeftijden' meekreeg, werd in België 'kinderen niet toegelaten' omdat hij niet was voorgelegd aan de controlecommissie die over die kwalificaties oordeelt. De reden hiervoor was simpelweg financieel: zo'n beoordeling kostte 1 frank per meter pellicule.

Het is 10 januari 1996, half zes 's avonds, en het is vast koud en mistig in Liège. Twee flikken passeren langs de bioscoop, zien dat er een film 'knt' draait, en besluiten dan maar eens binnen te gaan kijken of er inderdaad geen kinderen aanwezig zijn. Twintig minuten na aanvang van de film, gaan de flikken de zaal in en, schrijft de rechter, “sur base d'une technique dont ils ont et gardent le secret il répèrent un adolescent accompagné d'un parent dont la présence leur parut irrégulière”. Zij sommeren de jongen, die zeker niet klein is, onmiddellijk uit de duisternis naar voren te komen. En zo, schrijft rechter Papart, “la comédie projetée dans la salle se transforme en vaudeville à l’extérieur de celle-ci”.

 

Want inderdaad, de Luikse procureur besluit de caissières en de verantwoordelijke van de bioscoop, de vzw die de zaak beheert, en de tante die haar neef van 15 jaar en 2 maanden begeleidde voor de politierechter te dagen op grond van een wet, die –ongewijzigd- dateert uit 1920. De straffen die zij riskeren kunnen oplopen tot een boete van 5000 frank, zeven dagen hechtenis en de sluiting van de bioscoop voor zes maanden.

21:11 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, gedogen |  Facebook |

06-12-07

Wat liefst?

Gisteren had de NRC een stukje over de gevolgen van de nieuwe treinregeling die ook in Nederland op 9 december ingaat:

Veel kritiek op nieuw spoorboekje NS

Den Haag, 5 dec. De treinreiziger uit Geldermalsen die volgende week een avondje naar Dordrecht wil, moet uitkijken. Anders dan hij gewend is, kan de laatste trein terug wel eens drie uur eerder zijn vertrokken.

Lotgenoten op de stations van Zwolle of Den Haag Centraal wachten vergelijkbare varianten. Zo kan opeens de late trein van middernacht tussen Den Haag en Amsterdam vervallen zijn, bijvoorbeeld als het een dinsdag is in een week met een oneven nummer.

Komende zondag al wordt de nieuwe dienstregeling van NS die van concurrenten Connexxion of Veolia van kracht. Volgens NS vervallen er 120 ritten per week, omdat in de late avonduren meer baanvakken onderhouden zullen worden door ProRail, exploitant van het spoorwegnet.

(…)

Welke trein precies rijdt en hoe laat, hangt af van dag of week. Het antwoord zou in het spoorboekje moeten staan. Of niet, maar dan staat het op internet, zegt NS. Of op een aanplakbiljet in het station. Waar de reiziger dan hopelijk een goed heenkomen vindt voor de uren wachten. Intussen moet hij ook even nagaan of intussen de bus buiten het station als vervanger van de trein niet net wegrijdt.

Tiens, dat is een beschrijving van de toestand zoals die in België is, maar dan niet vanwege het uitgebreide onderhoud, maar juist door nalatigheid en gebrek aan onderhoud en planning (vanochtend weer: 13 minuten vertraging in Brussel vanwege veel te klein ‘vervangingsmaterieel’ dat een defecte dubbeldekker moest vervangen, en vanavond nog eens 12 minuten vertraging bij aankomst in Antwerpen).

Het intrigerende is nu: het resultaat voor de reiziger blijft hetzelfde, maar in Nederland is de rotzooi gepland en de infrastructuur tenminste onderhouden; in België laat de NMBS-leiding het zo maar wat afhangen van goed geluk of je trein rijdt, en het materieel blijft smerig, verouderd en verwaarloosd. Geef mij dan maar de Nederlandse rotzooi.

20:41 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, spoorwegen |  Facebook |

03-12-07

Fluim

Toen ik vanochtend Antwerpen Centraal station binnenkwam, en zag dat de trein van 9.38 naar Brussel Zuid zou vertrekken van spoor 4 in plaats van spoor 24, wist ik: dit wordt ellende. En inderdaad, om 9.38 reed een trein het station binnen, maar vervolgens bleef hij daar zestien minuten staan, tot hij vertrok om 9.54. Even later werd al aangekondigd dat de trein niet verder zou rijden dan Brussel Noord. Wie naar Centraal of Zuid wilde, moest in Noord maar overstappen op de trein naar Nijvel. Aankomst in Brussel Centraal om 10.45, vertraging 23 minuten.

Vanavond van hetzelfde. De IC naar Antwerpen van 17.35 komt om 17.34 binnengelopen in Brussel Zuid. Om 17.40 gaat van het perron daarnaast de ‘amsterdammer’; de IC van 17.35 vertrekt tien minuten te laat, om 17.45. Nog vóór Mechelen wordt omgeroepen dat vanwege de vertraging deze trein maar zal rijden tot Antwerpen Berchem. Aankomst in Antwerpen Centraal: 18.50, een vertraging van 27 minuten.

Afgelopen week maakte de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers de uitslagen bekend van hun enquête rond de stiptheid van de treinverbindingen in oktober. Het resultaat was bedroevend: meer vertragingen van gemiddeld langere duur en meer gemiste aansluitingen dan een jaar eerder. De NMBS is een knoeiboel, en dat wordt alleen maar erger. Een dag later kreeg Marc Descheemaeker, ‘topman’ van de NMBS twee volle pagina’s ter beschikking in De Standaard. “Hij tekende samen met Karel Vinck voor de herstructurering van de groep waarbij vijfduizend banen sneuvelden. Nu het ergste achter de rug is en de groep weer op de sporen staat, is het ogenblik voor hem aangekomen om de klant helemaal centraal te stellen.”

Ja hoor, 50 minuten vertraging op één dag op het simpele traject Antwerpen-Brussel-Antwerpen. Dit is hoe Marc Descheemaeker reageert op de klachten van reizigers die de knoeiboel en de rotzooi van zijn bedrijf melden: een flinke fluim, recht naar hun gezicht.

21:53 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spoorwegen |  Facebook |

27-11-07

NMBS (4)

“Gaan wij onze Thalys nog halen in Brussel-Zuid”, vragen wij aan de controleur die even later langskomt. “Wij rijden niet naar Brussel-Zuid, deze trein eindigt in Noord”, is het antwoord, terwijl de lichtkrant nog onbekommerd blijft aankondigen dat “deze trein stopt in Brussel-Zuid”. Op dat ogenblik daalt de sfeer echt tot onder het minpunt. “Mijnheer, ik kan hier ook niks aan doen”, zegt de controleur, en hij loopt verder.

 

Maar zo'n tien minuten later keert hij terug, vraagt welke Thalys wij moeten halen, en begint een lang telefoongesprek in uitstekend Frans. Er was een problème de traction en verder problemen met de signalisatie, maar als wij overstappen in Brussel-Noord, moeten wij onze aansluiting kunnen halen. En als dat niet lukt, moeten wij onze tickets maar inruilen voor een andere dienst. M., die in dit soort toestanden altijd haar volste begrip tentoonspreidt, begint bezorgd te vragen naar welk perron voor de overstap, en hoe lang wachten, en hoe ver lopen, enzovoort. De controleur haalt opnieuw zijn telefoontje boven, en belt nu de leiding in Brussel-Noord om informatie. Het moet allemaal wel lukken, is hem verzekerd. En hij voegt er aan toe: “Als u tevreden was met deze service, mag u dat ook wel eens meedelen.”

 

Bij deze: de man die deze moeite voor ons heeft gedaan, is Ch. Sonck, treinbegeleider Brussel-Zuid. Dank.

 

Uiteindelijk rolde even later de 'amsterdammer' Brussel-Noord binnen, en arriveerden wij in Zuid met een totale vertraging van drie kwartier.

 

Wat deze anekdote aangeeft, is dat het treinpersoneel eigenlijk net zo goed als de reizigers te lijden heeft van het mismanagement van de NMBS-leiding. Het gebrek aan personeel, het absoluut onvoldoende onderhoud, het gebrek aan communicatie, ... het is wel het treinpersoneel in uniform dat de eerste ergernissen en woede mag opvangen. Het wordt hoog tijd dat de leiding van de NMBS eens serieus aangepakt wordt. En wij moeten maar denken dat als het treinpersoneel binnenkort weer acties voert, dat niet alleen in hun belang is, maar even goed in dat van de treingebruikers, die er recht op hebben dat er voldoende goed onderhouden machines en wagons en sporen zijn, en voldoende goed opgeleid personeel, om de treinen op tijd te laten rijden.

20:43 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spoorwegen |  Facebook |

NMBS (3)

Afgelopen zaterdag zouden mijn verse echtgenote M. en ik naar Parijs gaan, voor de tentoonstelling van David Claerbout in het Centre Pompidou (daarover later meer). Onze Thalys zou in Brussel-Zuid vertrekken om 14.43u. Wij konden in Antwerpen-Centraal de 'amsterdammer' nemen, maar dat leek ons nogal nipt (voorziene aankomst om 14.25u). Dan maar de intercity van 13.04, die veel te vroeg zal aankomen in Brussel, om 13.54u. (Al deze gegevens komen van de website van de NMBS.)

 

Een blik op het bord in het Centraal Station zegt niets over de intercity van 13.04, maar wel over een IC die om 13.06 vanuit Berchem zou vertrekken. OK, snel naar Berchem. Er staan nog twee andere treinen aangekondigd vooraf, maar welke stopt er in Berchem? Leuvenen Aarschot? Gokken maar, want er is niemand te bekennen in de vertrekhal aan wie je het kan vragen. Wij haasten ons naar beneden, hollen naar de tweede trein op perron 21, en wurmen ons naar binnen.

 

Even later stoppen wij op perron 9 in Berchem, waar de intercity naar Brussel-Zuid wordt aangekondigd, weliswaar met een vertraging van 15 minuten. Goed dat wij zo vroeg vertrokken zijn. Een tien minuten later, wanneer het grote bord op perron 9 nog steeds de trein naar Turnhout aankondigt, ga ik toch nog maar eens kijken op de blauwe monitor. Daar wordt de intercity naar Brussel vermeld voor spoor 1. Wanneer de hele meute zich geleidelijk aan naar spoor 1 heeft verplaatst, wordt eindelijk omgeroepen dat de intercity naar Brussel-Zuid van dat spoor zal vertrekken, met een vertraging van 18 minuten.

 

Nog eens een kleine tien minuten later wordt plots omgeroepen dat de intercity naar Brussel toch zal vertrekken van het oorspronkelijke spoor 9. Iedereen weer naar de roltrap, en wie Antwerpen-Berchem kent, weet wat voor een flessenhals dat is. Maar dan inderdaad komt, met meer dan twintig minuten vertraging, de intercity binnen. Het zal nog een dikke vijf minuten duren vóór de portieren dichtgaan en wij vertrekken.

20:41 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spoorwegen |  Facebook |

25-09-07

Intellectueel

Wat is dat toch met die debilisering van de samenleving? Hoe heeft die blijkbaar onstuitbare neiging naar populisme zo om zich heen kunnen grijpen? Nu zelfs bij Groen!  

Was dat enge populistische mens Mie Vogels eindelijk verdwenen uit die stompzinnige tv-programma's, kondigt zij vorige week aan dat zij toch weer gaat proberen partijvoorzitter te worden. Van de weeromstuit zegt Bart Staes, een tegenkandidaat die bekend staat om zijn degelijkheid, in De Morgen: “Natuurlijk lees ik veel en probeer ik iets bij te leren. Ik wil dat het in de politiek over de inhoud gaat. Ik ben voor een botsing van ideeën. Maar ben ik daarom een intellectueel? De negatieve connotaties die dat woord oproept zijn niet op mij van toepassing: ik plaats mij niet boven het volk. Ik ga graag naar het voetbal, ik hang geregeld aan de toog van het café.” 

Ik neem aan dat dat laatste een uitdrukking is; ik betwijfel of Bart Staes er trots op is dat hij aan de toog van het café hangt. Maar waar komt toch die angst vandaan om als intellectueel bekend te staan? Roept dat woord negatieve connotaties op? Ik zou liever hebben dat het land bestuurd werd door iemand die leest en probeert iets bij te leren, dan door iemand die zijn kennis en vaardigheden verworven heeft bij het voetbal of op café.  In ieder geval, ik beschouw mijzelf als een intellectueel, en ik denk er niet aan mij daarover te schamen.

20:53 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denken |  Facebook |

De Morgen (2)

Maar als het goed is, zeggen we het ook. Onder de Belgische Nederlandstalige kranten heeft De Morgen absoluut het puikste zootje columnisten. Ik vind het altijd een genoegen, zowel inhoudelijk als stilistisch, de columns en opiniestukken te lezen van David van Reybroeck, van Luckas Vander Taelen of Jos Geysels (over politiek en nationalisme), van Guido Fonteyn (over 'de Zuidkant' van België), van Dimitri Verhulst, van Rudi Tambuyser (over klassieke muziek), van Marc Didden (over media in het algemeen en Kristien Hemmerechts in het bijzonder), van Paul Goossens (over Europa), van Jan Goossens (over samenleven in Brussel), zelfs van Jacqueline Goossens (ja, de Goossens' zijn nog volop aanwezig in De Morgen). 

Zelfs de columns van Bart De Wever lees ik eigenlijk met genoegen, want hij is toch degene die de kreten die de openlijke neo-fascisten bauwen in helder Nederlands kan formuleren (al begon zijn laatste tirade tegen Groen! wel met “Op de keeper beschouwd ...”).  

Wat een contrast met de columns van Renske de Greef: zonder pointe, alleen haar eigen truttigheid etalerend. Maar ja, van haar bundel heeft zij er wel meer dan tienduizend verkocht.

20:48 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de morgen, media |  Facebook |

18-09-07

De Morgen

In Toneelg(e)ruis, het kwartaalblad van het Antwerpse Toneelhuis, staat de weergave van een gesprek tussen artistiek leider Guy Cassiers en Yves Desmet, politiek hoofdredacteur van de zelfverklaarde kwaliteitskrant De Morgen. Om aan te geven dat het leven voor hem ook niet over rozen loopt, verklaart Desmet zelfingenomen: “Ik stel vast dat als ik een krant als De Morgen uitbreng, ik me opsluit in een reservaat van urbane, hoger opgeleide, cultuurenthousiaste jongeren.”

Ja, en voor zo’n publiek kan je zonder schroom vreemde talen gebruiken in je stukken. Zoals het Frans, bijvoorbeeld. Vandaag schrijft redacteur Filip Rogiers: “Wat ik ermee ga doen? Envoyez tout ça à monsieur Leterme.” Zou het niet eerder “Envoyer …” zijn, de infinitief en niet de imperatief? En even verder: “Je t’aimait tant entre les tours de Bruges et Gand”. Je t’aimait met een t achteraan? Rogiers, als je geen Frans kent, doe dan niet alsof. En De Morgen, heeft die geen eindredactie die een basiskennis van het Frans kan toepassen?

Nu ja, het gaat niet alleen om het Frans; de rest van de krant is geschreven in een stuntelig vlaams, dat niet moet onderdoen voor wat je op tv hoort. En dan zwijg ik nog over de stompzinnige en spuuglelijke lay-out als van een of andere rioolgazet. Als De Morgen inderdaad gekocht wordt door “urbane, hoger opgeleide, cultuurenthousiaste jongeren”, dan kan dat alleen maar zijn omdat die ene andere krant onverholen nationalistisch is en de rest nog grotere vodden.

 

21:23 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de morgen, media, taal |  Facebook |

07-08-07

Schijnhuwelijk

Koen Calliauw maakte zich een tijdje geleden op de website van BastA! immens boos op de Cel Schijnhuwelijken van de stad Antwerpen. En terecht. Deze ambtenaren zijn berucht om de botheid en de vooringenomenheid waarmee zij proberen huwelijken tussen een Belg en een vreemdeling te verhinderen vanwege ‘bedrieglijk’.

Nu zal niemand ontkennen dat er mensen (voor geld) trouwen met een vreemdeling om zo voor deze een verblijfsvergunning te versieren. Maar de mentaliteit waarmee de Cel Schijnhuwelijken –en overigens ook de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen- vreemdelingen bejegenen is van een ongekende laagheid. Men probeert maar één ding: de aanvrager (van een huwelijk, van een verblijfsvergunning) betrappen op de minste onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, om dan de aanvraag te kunnen afwijzen wegens ‘bedrieglijk’.

Enfin, lees zelf het woedende stuk van Calliauw; de spelfouten –uit brandende verontwaardiging?- moet je er maar bij nemen.

http://www.basta-online.be:80/index_bestanden/Page550.htm

 

20:04 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, engerds, zonder papieren |  Facebook |

06-08-07

Civic Health (2)

Conservatieve publicisten zijn meteen op de studie gevlogen met koppen als ‘Greater diversity equals more misery’. Ook werd meteen gepleit voor strengere immigratiewetgeving.

Toch is dat vermoedelijk geen adequaat antwoord. Putnam schrijft zelf dat het fout zou zijn de realiteit van de problemen inzake sociale solidariteit die ontstaan door groeiende etnische diversiteit te ontkennen. Maar anderzijds zou het even dwaas zijn om vanuit een onhistorisch en  etnocentrisch conservatisme te denken dat die problemen niet kunnen en moeten worden aangepakt. Hoe dan ook, de globalisering en de wereldwijde migratiebewegingen zijn niet meer te stoppen.

Sommige sociologen wijzen bovendien op de ‘diversiteitsparadox’: ja, misschien is er in zeer gediversifieerde gemeenschappen minder sociale cohesie, maar zeer diverse gemeenschappen als Londen, Los Angels of New York bewijzen juist dat die diversiteit de motor is voor sociale, economische en culturele vooruitgang en innovatie.

Bovendien blijkt uit de studie van Putnam dat over het algemeen gemeenschappen met een grote etnische diversiteit ook omvangrijker zijn, dat ze grotere inkomensverschillen kennen, hogere misdaadcijfers hebben, en een grotere mobiliteit van de bewoners meemaken. Die factoren verminderen inderdaad de sociale cohesie, maar zijn anderzijds zelf ook een vorm van diversiteit, waarvan het niet evident is dat die een gevolg is van etnische diversiteit.

Een ander commentaar op het werk van Putnam is dat die geen rekening heeft gehouden met virtuele gemeenschapsvorming via het internet, en dat zijn referentieperiode, de jaren zestig, nou juist een periode was van grote traditionele organisatievorming.

21:02 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

Civic Health (1)

Het zal wel koren op de molen zijn van al die nationalisten, die de laatste tijd toch al zo de wind in de zeilen hebben: een studie uit onverdachte hoek komt tot de conclusie dat hoe groter de (etnische) diversiteit is in een gemeenschap, des te kleiner het sociale kapitaal wordt. Mensen in een gemeenschap met een grote diversiteit wantrouwen hun buren ongeacht hun huidskleur, gaan zelfs goede vrienden verwaarlozen, verwachten het slechtste van hun groep en van zijn leiders, doen minder aan vrijwilligerswerk, doen minder aan liefdadigheid en aan activiteiten voor de gemeenschap, gaan niet stemmen, willen wel sociale verandering maar geloven niet dat zij daartoe kunnen bijdragen, en hangen ongelukkig voor de buis.

Het onderzoek is gevoerd onder bijna 30.000 Amerikanen, verspreid over 41 groepen in de Verenigde Staten die als een gemeenschap konden worden beschouwd. Het stond onder de leiding van Robert Putnam, een professor politieke wetenschappen op Harvard University, die zelf actief is in organisaties ter bevordering van civic health. Civic health is wat wij vermoedelijk ‘sociale cohesie’ zouden noemen, en wordt gemeten aan de hand van een veertigtal parameters, zoals de graad van politieke activiteit, kennis over burgerschap, vrijwilligerswerk, vertrouwen, naastenliefde, enzovoort.

De resultaten van het onderzoek waren een schok voor Putnam zelf. De eerste analyse van de gedetailleerde interviews was klaar in 2000, en een voorlopige conclusie verscheen in 2001. Sindsdien is Putnam bezig geweest te kijken of er andere verklaringen waren voor de lage graad van sociale cohesie in sterk gediversifieerde gemeenschappen. Hijzelf maakte altijd een onderscheid tussen twee soorten van sociaal kapitaal: bonding capital en bridging capital. Bonding is de capaciteit om je te verbinden met mensen die zijn zoals jijzelf, qua afkomst, leeftijd, religie,enz. Bridging is relaties opbouwen met diegenen die niet zijn zoals jij. Binden en bruggen bouwen versterken elkaar. Wanneer de onderlinge binding verzwakt, vermindert ook de potentie om bruggen te bouwen naar anderen. Volgens Putnam hebben mensen in groepen met een grote diversiteit de neiging zich zoals een schildpad terug te trekken in hun schelp, en verdwijnt daarmee ook de competentie om bindingen en bruggen aan te leggen.

21:02 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

02-08-07

Tequila

CO2-uitstoot, broeikaseffect, opwarming van de aarde? Allemaal erg genoeg, maar de zoektocht naar alternatieve brandstoffen maakt ook slachtoffers.

 

Neem nu ethanol, dat gemaakt wordt uit maïs. Volgens een artikel in Alfabeta nummer 72, het kwartaalblad van Universiteit Antwerpen, zou ethanol “net als andere vormen van hernieuwbare energie brede ingang (kunnen) vinden als de prijs ervan concurrentieel wordt met die van fossiele brandstoffen”. Met andere woorden, er zou binnenkort wel eens heel veel maïs nodig kunnen zijn, en dan niet om mens en dier te voeden, maar om onze auto's nog te laten rijden.

 

Mexicaanse boeren in het hoogland van Jalisco hebben dat inmiddels ook opgevangen, en zijn, volgens de San Antonio Express-News nu volop aan het overschakelen op de teelt van maïs. Daarvoor moeten zij wel de vorige beplanting op hun akkers verwijderen. En toevallig was dat overwegend agave. De agave is een cactusachtige plant, die een jaar of zes moet groeien voor die kan geoogst worden. Dat wil zeggen dat de puntige bladeren er af gehakt worden, en dat het hart wordt gebruikt om tequila te maken. Omdat er de afgelopen jaren een groeiende vraag naar tequila was vanuit de Verenigde Staten, zijn steeds meer jimadores agave gaan verbouwen, waardoor de prijzen nu ingestort zijn. Nu de agave verwijderd wordt voor maïs, vreest men dat binnenkort de prijs van de agave en dus van de tequila aanzienlijk zal stijgen.

Kunnen wij nu nog tequila inslaan, nu er nog volop in de winkels staat? Hoe lang is dat houdbaar? Zal het broeikaseffect leiden tot het verdwijnen van de margarita?

 

watercolorhome

Overigens, het citaat over de ethanol komt uit een artikel met de enigszins provocerende titel 'Dure energie is voordeling voor iedereen'. Het is een interview met prof. Aviel Verbruggen, naar aanleiding van zijn studie 'Addressing climate change & nuclear risks'. Ik heb de studie niet gelezen, maar het interview erover  vond ik wel een eye-opener. De essentie komt hier op neer: als de verkoopprijs van fossiele brandstoffen niet radicaal opgedreven wordt, zal er nooit serieus werk gemaakt worden van de ontwikkeling van schone alternatieven. Het wordt allemaal heel aardig onderbouwd, maar ja, de tequila?

 

Voor wie het echt wil weten: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=aviel.verbruggen&n=51929

21:01 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: eten, vrije markt |  Facebook |

Televisie

De International Herald Tribune had gisteren een stuk over de verspreiding van televisietoestellen in Afghanistan. Ten tijde van de Taliban was televisiekijken verboden, maar nu heeft al 19% van de huishoudens een toestel. Dat is opmerkelijk, aangezien maar 14% van de bevolking toegang heeft tot openbare electriciteitsvoorziening.

 

Maar  daarmee kan Afghanistan zich wel tot de beschaafde volkeren beginnen te rekenen. Of, zoals de IHT het formuleert: de Afghanen zijn nu geheel in beslag genomen door “much of the same escapist fare that seduces the rest of the world: soap operas that pit the unbearably conniving against the implausibly virtuous; chefs preparing meals that most people would never eat in kitchens they could never afford; talk show hosts wheedling secrets from those too shameless to keep their troubles to themselves”. Ja, dat is toch exact wat er ook in noordelijk België op tv is.

 

De vrouwen, die nog steeds niet buiten mogen, bekijken de soaps thuis. Voor de mannen is het een sociaal gebeuren, lekker in groep onderuit gehangen voor de buis, met een bak rijst bij de hand. Binnenkort begint de uitzending van de Amerikaanse serie '24', vermoedelijk gedubd in het Dari. Is het erg dat de boeven in die serie moslims zijn? Niet echt, volgens focus groups die bevraagd werden, zo lang het maar geen Afghanen zijn.

 

20:16 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

01-08-07

Juryrechtspraak

320_dames_en_heren_van_de_jury
 
 

De Nederlandse minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, heeft onlangs bekendgemaakt dat Nederland geen systeem van lekenrechtspraak zal invoeren in strafzaken. België kent zo iets wel, in assisenzaken: een jury van 'gewone burgers' krijgt de hele bewijsvoering mondeling voor zich, en mag dan onder elkaar beslissen over schuld of onschuld van de beklaagde.

 

Een verstandig besluit is dat van de Nederlandse minister. Recht spreken is een ernstige bezigheid, die je niet moet toevertrouwen aan hobbyisten. Bovendien krijgen assisenprocessen zeer veel media-aandacht, en dat zet de deur open voor ranzige populistische shows van pleiters als een Jef Vermassen. Criminologen, strafrechtjuristen, reclassering en dergelijke hebben de afgelopen veertig jaar veel moeite gedaan om een genuanceerd en complex beeld van delinquenten ingang te doen vinden. Daar blijft meestal niets van over in het platvloerse demagogische betoog van zo'n advocaat. De gevolgen zijn er ook naar: in 2006 sprak een jury twee mannen vrij die de verkrachter van een van hen en diens echtgenote hadden gedood. In 2004 werd een man vrijgesproken die zijn vrouw met acht messteken had gedood omdat hij dacht dat zij hem bedroog met een ander. Als je maar pathetisch genoeg wordt, kan je van zo’n jury blijkbaar alles gedaan krijgen. Een clown als Vermassen gaat zich bovendien inleven in zijn rol van BV, en komt nu te pas en te onpas over van alles en nog wat zijn zegje doen.

 

Toch zijn er ook verstandige mensen die niet zo negatief zijn. De bekende juridisch journalist Lex van Almelo heeft recent een boek gepubliceerd, Dames en heren van de jury. Daarin onderzoekt hij, overwegend aan de hand van Belgisch assisenmateriaal, wat het belang en het nut van de invoering van juryrechtspraak zou kunnen zijn in Nederland. Zeer lezenswaard.

 

http://www.inmerc.nl/product.php?id=32&cid=&artikelno=5422

18:52 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: justitie, nederland |  Facebook |

17-07-07

Gestolen biggetje

Vandaag vond een Europese experts' meeting plaats over het gebruik van het Europese arrestatiebevel. Sinds 2002 is het nl. mogelijk dat lidstaten van de EU, wanneer zij een boef willen vatten die zich in een andere lidstaat bevindt, een Europees arrestatiebevel uitschrijven. De bedoeling is dan dat de staat waar de misdadiger zich bevindt, de boef pakt en overdraagt aan de vragende partij. In een recent rapport is de Europese Commissie niet ontevreden over hoe de procedure werkt. Uitleveringen, die vroeger soms wel een jaar konden aanslepen, zijn nu gepiept in gemiddeld vijf weken.

 

Ook de lidstaten evalueren onderling hoe het systeem werkt. De werkgroep die vandaag bijeenkwam zou het daarbij onder meer hebben over de toepassing van het proportionaliteitsprincipe.

Proportionaliteitsprincipe? Ja, het idee dat elke actie die op een bepaald terrein ondernomen wordt in een juiste verhouding moet staan tot het beoogde doel. Dat betekent dus dat, voor het Europese arrestatiebevel, er een redelijke verhouding moet zijn tussen enerzijds de ernst van het misdrijf en anderzijds de inzet van middelen, geld en tijd die van de gevraagde lidstaat wordt verwacht.

 

En niet iedereen houdt die proportionaliteit altijd in het oog.

Zo blijkt uit de recente evaluatieronde dat sommige lidstaten een Europees arrestatiebevel uitvaardigden, en dus actie verwachtten van hun buitenlandse collega's, voor het oppakken van mensen die verdacht werden van:

-         het bezit van 0,45 gram cannabis of van 1,5 gram marihuana, of

-         het bezit van 0,15 gram heroïne, of

-         het bezit van 3 ecstasy pillen, of

-         de diefstal van twee autobanden of van een biggetje.

 

De werkgroep begint zich nu af te vragen of men niet zou moeten eisen dat de vragende partij eerst onderzoekt of de inzet die zij verwacht van de andere lidstaat proportioneel is met de ernst van de feiten.

19:10 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, justitie |  Facebook |

01-07-07

ZOO beeldig

!cid_437135512@27062007-296E
 

Binnenkort verschijnt een nieuw boek over de zoo van Antwerpen, een instelling die al ruim 160 jaar actief is. Het boek is opgevat als een soort ontdekkingstocht doorheen de dierentuin, met meer dan honderd foto’s van Karin Borghouts.

Borghouts is vooral bekend voor haar grote, afstandelijke foto’s van stedelijke landschappen, waar nooit mensen op te zien zijn. Ook nu heeft zij niet de dieren gefotografeerd, maar de interieurs, de versieringen en de monumenten van de merkwaardige (oude) gebouwen waarin de dieren wonen.

Bij de teksten zit onder meer een gedicht van ex-stadsdichter Ramsey Nasr.

 

ZOO beeldig

Wandelen langs beelden en gebouwen van de Zoo van Antwerpen

Uitgever: MAS/Erfgoedcel Antwerpen & KMDA vzw

Oplage:1000 ex.

Prijs: 20,00 EUR

vanaf  5 juli 2007 in de winkel van ZOO Antwerpen, de Stadswinkel (Grote markt), het infopunt O Dierbaar Antwerpen en FotoMuseum Shop Antwerpen

 

13:26 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen |  Facebook |

26-06-07

Vlaams

Vandaag ontving ik een standaardbrief van de VTB-VAB. VTB-VAB is van oorsprong een vlaams-nationalistische reisclub (tien dagen naar Liechtenstein met vlaamse gidsen!), maar nu vooral een organisatie waar je een verzekering kan afsluiten voor wegenwacht en pechverhelping op de weg.

De brief begint zo:

“Geachte mevrouw V.,

Je bent VAB-lid omdat …”

Wat zal het zijn? Ben ik de geachte mevrouw, of ben ik een maatje, dat je met ‘je’ aanspreekt? Als ik ‘geachte mevrouw’ ben, wil ik met ‘u’ aangesproken worden; als je mij met ‘je’ wil aanspreken, dan ben ik ‘beste …’.

Even verder wordt het nog mooier: “Je hoeft zich geen zorgen te maken …”. ‘Je’ is een aanspreekvorm, tweede persoon, en ‘zich’ is een derde persoon, maar voor de VTB-VAB maakt dat allemaal niet uit.

Ik weet niet wat zij verder wilden met die brief, ik lees dit niet verder. Mensen/organisaties die het niet kunnen opbrengen om mij in een behoorlijke taal toe te spreken/schrijven, gaan gewoon de prullenmand in. Dit is het vlaams waar ‘Vlaanderen’ voor staat vandaag: een aaneenschakeling van amai, zunne, dawettegijoek, saluukes hè, jao dadakes, … die men vergeefs probeert wat op te waarderen door er een foutief gebruikt ‘je’ en ‘jou’ doorheen te mixen. Zielige stumpers. En dat moet een ‘vlaamse’ cultuur verbeelden?

21:54 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: taal |  Facebook |

21-06-07

Intelligent en gelukkig?

De Volkskrant had vandaag een intrigerend bericht:

“Oudste kinderen intelligenter

OSLO/WASHINGTON - Oudste kinderen zijn vaak iets intelligenter dan hun jongere broertjes en zusjes. Dat blijkt uit een analyse van de IQ-tests van bijna een kwart miljoen Noorse broers en zussen van achttien en negentien jaar oud.

Het oudste kind in het gezin blijkt circa twee IQ-punten intelligenter dan het tweede. Wetenschappers die het onderzoek publiceerden in het blad Science, zeiden dat het verschil in intelligentie mogelijk het gevolg is van de hulp en zorg die de oudste kinderen bieden aan de jongsten.

Gemiddeld bleek een eersteling een IQ te hebben van 103,2 punten. Tweede kinderen scoorden 101,2 punten en derde bleken niet meer dan gemiddeld 100 punten te halen.”

Zelf ben ik de oudste van drie. En ik beschouw mijzelf als significant intelligenter dan de andere twee, die overduidelijk gecharmeerd zijn van het racisme van het Vlaams Blokbelang. Ik had er nooit in deze termen over nagedacht, maar racisme getuigt volgens mij niet van grote intelligentie. Ik heb bovendien de hoogste diploma’s en de meest prestigieuze baan.

Maar dan is de volgende vraag: wat heb je aan die intelligentie? Ben je daar gelukkiger mee? Een van de twee anderen is al enkele jaren duidelijk ongelukkig. Wat hij dacht te bereiken heeft hij  op zeer korte tijd verloren: gezin, huis, carrière. De andere baadt in weelde, zoals dat heet, maar zij is het vrouwtje van, en als zijn welstand eindigt, is het vermoedelijk ook afgelopen met die van haar. De zeldzame keren dat ik haar zie, presteert zij als gastvrouw, en zij stuurt regelmatig een kaartje uit extreem verre landen, maar ik heb eigenlijk nooit de indruk dat zij, nou ja, gelukkig is.

Stel nou dat ik de intelligentste ben. Wat heb ik daar aan? Ben ik gelukkiger? Tja. Soms zegt men mij: mensen die minder begrijpen, zijn hulpelozer, en daardoor ongelukkiger. Het zou kunnen, maar word je gelukkiger als je meer begrijpt?

21:57 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denken |  Facebook |

19-06-07

Functioneel naakt

De stad New York heeft een vrouw van 27, die in 2005 gearresteerd werd for exposing her breasts een vergoeding aangeboden van 29.000 dollar. Jill Coccaro, die nu door het leven gaat als Phoenix Feeley, werd tijdens een topless stroll in augustus 2005 door de politie gearresteerd en naar een hospitaal gevoerd voor psychiatrisch onderzoek. Zij werd twaalf uur in hechtenis gehouden, vóór beslist werd dat zij niet zou vervolgd worden.

Nochtans had het Hof van Beroep van de staat New York al in 1992 bepaald dat vrouwen dezelfde rechten als mannen hebben om hun hemd uit te trekken en met bloot bovenlijf rond te lopen. Haar advocaat beschouwt de regeling met de stad als een belangrijke uitspraak inzake burgerrechten: "We hope the police learn a lesson and respect the rights of women to go topless".

"I've always just felt that was something natural," zei Feeley over haar topless wandelingen. "I've kind of always done it out of practicality."

Als dat geen functioneel naakt is? 

toplessness

21:27 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: functioneel naakt, goed nieuws |  Facebook |

14-06-07

Roken en drinken

Het feit dat het bestuur van het land nu voor een tijd stilligt, mag niet doen vergeten dat de morele campagne over jongeren en roesmiddelen in de media gewoon doorgaat. Op 9 juni kopte De Morgen op de voorpagina: 'Jongeren beginnen op dertiende met roken en drinken - op veertien jaar is sigaret dagelijkse gewoonte'.

 

Het stukje eronder begint echter zo: “Gemiddeld grijpen scholieren op hun dertiende naar hun eerste sigaret en pint. Eén à twee jaar later experimenteren ze met drugs. (En die eerste sigaret en pint, zijn dat geen experimenten met drugs dan?) Nog geen jaar na hun eerste sigaret is het roken een dagelijkse gewoonte geworden. Tussen de 14 en 21 procent van de 15/16-jarigen rookt dagelijks.”

 

O, die jongeren uit de kop van het artikel, voor wie de sigaret een dagelijkse gewoonte is, maken dus eigenlijk maximaal ongeveer een vijfde van de totale leeftijdsgroep uit. Verder stelt het artikel nog eens expliciet: “Naargelang het geciteerde onderzoek rookt 14 tot 21 procent dagelijks, terwijl 8 tot 11 procent occasioneel rookt.” Dat is toch wat anders dan “Gemiddeld grijpen scholieren op hun dertiende ...”,

 

Hetzelfde verhaal over de 'drugs': “In het gros van de gevallen gaat het om cannabis. Elf procent van de 15/16-jarigen bedient zich daar af en toe van.” Gemiddeld experimenteren scholieren op hun vijftiende met drugs? Ja hoor, elf procent, af en toe.

 

Wanneer de combinatie jongeren en roesmiddelen ter sprake komt, verdwijnt bij veel mensen nog steeds elk gevoel voor nuance. Ook bij (BDB) van De Morgen slaat dan blijkbaar de verdwazing in alle hevigheid toe. Wat wil de krant eigenlijk bereiken met dit soort stompzinnigheid op de voorpagina?

18:30 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dope, dwaas, media |  Facebook |