12-01-07

Recht op asiel (2)

Toen Sheekh in 2003 asiel aanvroeg in Nederland, werd dat geweigerd. Hij werd immers niet vervolgd door de overheid, en de vervolging zou niet tegen hem persoonlijk zijn gericht. Bovendien kon hij volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst makkelijk gerepatrieerd worden naar Noord-Somalië, waar het volgens de ambtsberichten van Buitenlandse Zaken wel rustig was.

 

Het Europees Hof doet al meteen een straffe uitspraak over de Nederlandse procedure. Het feit dat Sheekh de Raad van State heeft overgeslagen, en meteen naar Straatsburg is gekomen, wordt hem niet tegengeworpen (zoals voorgeschreven). Het Hof gaat er immers van uit dat hij bij de Raad van State, gezien de zeer marginale toetsing die deze voert, toch geen schijn van kans zou maken. Een ernstige blaam voor de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak.

 

Vervolgens mag Nederland zich bij het bepalen of iemand terug kan naar een ‘veilig gebied’ niet uitsluitend baseren op de ambtsberichten van Buitenlandse Zaken. Ook rapporten van mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties moeten worden meegenomen. En die noemden de situatie in de kampen voor binnenlandse vluchtelingen in Noord-Somalië “inhumane”. Bovendien lopen op dit ogenblik eigenlijk alle minderheden in heel Somalië risico op marteling of onmenselijke behandeling, en daarom zou de uitzetting van Sheekh in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

‘Het zijn de Europese instanties die Nederland moeten wijzen op de mensenrechten van vreemdelingen’, zegt hoogleraar Van Kalmthout. ‘Talloze organisaties, Nederlandse asieladvocaten en andere betrokkenen hebben op het harde asielbeleid gewezen, maar hebben nooit gehoor gekregen. Zij hebben nu dankzij deze uitspraak het gevoel gekregen niet helemaal gek te zijn geweest al die tijd.’

 

(Voor het arrest, zie: http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/portal.asp?sessionSimilar=10041772&skin=hudoc-fr&action=similar&portal=hbkm&Item=5&similar=englishjudgement)

16:16 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, nederland |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.