30-01-07

Multiculturaliteit of burgerschap? (1)

Niet alleen België (Vlaanderen?) worstelt met zijn steeds diverser wordende samenleving. En hoewel het begrip ‘diversiteit’ veel complexer is dan dat, wordt het toch bijna overal gekoppeld aan cultuur, etniciteit of geografische afkomst. In het algemeen lijken de benaderingen van het fenomeen zich over twee lijnen te ontwikkelen: het heftig onder druk staande multiculturalisme van bv. Groot-Brittanië en Nederland enerzijds, en het Franse model van de strikte neutraliteit anderzijds.

 

In Australië en Frankrijk, twee landen met een lange en belangrijke immigratiegeschiedenis, probeert de overheid vandaag weer de principes van haar beleid ter zake duidelijk te formuleren.

 

In Frankrijk geldt sinds jaar en dag la règle républicaine van de laïcité. Die laïcité is een typisch Frans politiek begrip, dat naar meer verwijst dan de simpele tegenstelling tussen geestelijken en leken. De Haut conseil à l’intégration heeft nu het begrip weer eens toegelicht in zijn ontwerp voor een charter van de laïcité in de openbare diensten.

De basis van het concept, zegt de Raad, ligt in de Déclaraion des droits de l’homme et du citoyen uit 1789, in de grondwet van 1958 en in de wet op de scheiding van kerk en staat uit 1905.

Hoewel het uitgangspunt van gewetensvrijheid en vrijheid van denken onbetwistbaar is, legt het grondwettelijke principe van laïcité toch aan iedereen de verplichting op van strikte neutraliteit, de gelijke behandeling van alle individuen en het respect voor de gewetensvrijheid. Een ambtenaar, die tijdens de uitoefening van zijn functie blijk geeft van zijn religieuze overtuigingen, doet afbreuk aan die verplichting, herhaalt de Raad.

Dat neemt niet weg dat de gebruikers van openbare diensten recht hebben op respect voor hun geloofsovertuigingen, en de kans moeten krijgen voor beleving van hun overtuiging, m.n. bij geboorten, religieuze feesten of overlijdens. Anderzijds mogen die gebruikers op grond van hun overtuigingen ook niet ambtenaren afwijzen of een aanpassing van de dienst eisen. Dus: geen tussenkomst van artsen of verplegend personeel weigeren omdat zij van de ‘verkeerde’ sexe of etnische afkomst of geloofsovertuiging zijn.

 

Het recente Antwerpse bestuursakkoord lijkt stevig op deze Franse lijn te zitten.

13:19 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.