17-07-07

Gestolen biggetje

Vandaag vond een Europese experts' meeting plaats over het gebruik van het Europese arrestatiebevel. Sinds 2002 is het nl. mogelijk dat lidstaten van de EU, wanneer zij een boef willen vatten die zich in een andere lidstaat bevindt, een Europees arrestatiebevel uitschrijven. De bedoeling is dan dat de staat waar de misdadiger zich bevindt, de boef pakt en overdraagt aan de vragende partij. In een recent rapport is de Europese Commissie niet ontevreden over hoe de procedure werkt. Uitleveringen, die vroeger soms wel een jaar konden aanslepen, zijn nu gepiept in gemiddeld vijf weken.

 

Ook de lidstaten evalueren onderling hoe het systeem werkt. De werkgroep die vandaag bijeenkwam zou het daarbij onder meer hebben over de toepassing van het proportionaliteitsprincipe.

Proportionaliteitsprincipe? Ja, het idee dat elke actie die op een bepaald terrein ondernomen wordt in een juiste verhouding moet staan tot het beoogde doel. Dat betekent dus dat, voor het Europese arrestatiebevel, er een redelijke verhouding moet zijn tussen enerzijds de ernst van het misdrijf en anderzijds de inzet van middelen, geld en tijd die van de gevraagde lidstaat wordt verwacht.

 

En niet iedereen houdt die proportionaliteit altijd in het oog.

Zo blijkt uit de recente evaluatieronde dat sommige lidstaten een Europees arrestatiebevel uitvaardigden, en dus actie verwachtten van hun buitenlandse collega's, voor het oppakken van mensen die verdacht werden van:

-         het bezit van 0,45 gram cannabis of van 1,5 gram marihuana, of

-         het bezit van 0,15 gram heroïne, of

-         het bezit van 3 ecstasy pillen, of

-         de diefstal van twee autobanden of van een biggetje.

 

De werkgroep begint zich nu af te vragen of men niet zou moeten eisen dat de vragende partij eerst onderzoekt of de inzet die zij verwacht van de andere lidstaat proportioneel is met de ernst van de feiten.

19:10 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, justitie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.