06-08-07

Civic Health (2)

Conservatieve publicisten zijn meteen op de studie gevlogen met koppen als ‘Greater diversity equals more misery’. Ook werd meteen gepleit voor strengere immigratiewetgeving.

Toch is dat vermoedelijk geen adequaat antwoord. Putnam schrijft zelf dat het fout zou zijn de realiteit van de problemen inzake sociale solidariteit die ontstaan door groeiende etnische diversiteit te ontkennen. Maar anderzijds zou het even dwaas zijn om vanuit een onhistorisch en  etnocentrisch conservatisme te denken dat die problemen niet kunnen en moeten worden aangepakt. Hoe dan ook, de globalisering en de wereldwijde migratiebewegingen zijn niet meer te stoppen.

Sommige sociologen wijzen bovendien op de ‘diversiteitsparadox’: ja, misschien is er in zeer gediversifieerde gemeenschappen minder sociale cohesie, maar zeer diverse gemeenschappen als Londen, Los Angels of New York bewijzen juist dat die diversiteit de motor is voor sociale, economische en culturele vooruitgang en innovatie.

Bovendien blijkt uit de studie van Putnam dat over het algemeen gemeenschappen met een grote etnische diversiteit ook omvangrijker zijn, dat ze grotere inkomensverschillen kennen, hogere misdaadcijfers hebben, en een grotere mobiliteit van de bewoners meemaken. Die factoren verminderen inderdaad de sociale cohesie, maar zijn anderzijds zelf ook een vorm van diversiteit, waarvan het niet evident is dat die een gevolg is van etnische diversiteit.

Een ander commentaar op het werk van Putnam is dat die geen rekening heeft gehouden met virtuele gemeenschapsvorming via het internet, en dat zijn referentieperiode, de jaren zestig, nou juist een periode was van grote traditionele organisatievorming.

21:02 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.