07-08-07

Schijnhuwelijk

Koen Calliauw maakte zich een tijdje geleden op de website van BastA! immens boos op de Cel Schijnhuwelijken van de stad Antwerpen. En terecht. Deze ambtenaren zijn berucht om de botheid en de vooringenomenheid waarmee zij proberen huwelijken tussen een Belg en een vreemdeling te verhinderen vanwege ‘bedrieglijk’.

Nu zal niemand ontkennen dat er mensen (voor geld) trouwen met een vreemdeling om zo voor deze een verblijfsvergunning te versieren. Maar de mentaliteit waarmee de Cel Schijnhuwelijken –en overigens ook de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen- vreemdelingen bejegenen is van een ongekende laagheid. Men probeert maar één ding: de aanvrager (van een huwelijk, van een verblijfsvergunning) betrappen op de minste onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, om dan de aanvraag te kunnen afwijzen wegens ‘bedrieglijk’.

Enfin, lees zelf het woedende stuk van Calliauw; de spelfouten –uit brandende verontwaardiging?- moet je er maar bij nemen.

http://www.basta-online.be:80/index_bestanden/Page550.htm

 

20:04 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, engerds, zonder papieren |  Facebook |

06-08-07

Civic Health (2)

Conservatieve publicisten zijn meteen op de studie gevlogen met koppen als ‘Greater diversity equals more misery’. Ook werd meteen gepleit voor strengere immigratiewetgeving.

Toch is dat vermoedelijk geen adequaat antwoord. Putnam schrijft zelf dat het fout zou zijn de realiteit van de problemen inzake sociale solidariteit die ontstaan door groeiende etnische diversiteit te ontkennen. Maar anderzijds zou het even dwaas zijn om vanuit een onhistorisch en  etnocentrisch conservatisme te denken dat die problemen niet kunnen en moeten worden aangepakt. Hoe dan ook, de globalisering en de wereldwijde migratiebewegingen zijn niet meer te stoppen.

Sommige sociologen wijzen bovendien op de ‘diversiteitsparadox’: ja, misschien is er in zeer gediversifieerde gemeenschappen minder sociale cohesie, maar zeer diverse gemeenschappen als Londen, Los Angels of New York bewijzen juist dat die diversiteit de motor is voor sociale, economische en culturele vooruitgang en innovatie.

Bovendien blijkt uit de studie van Putnam dat over het algemeen gemeenschappen met een grote etnische diversiteit ook omvangrijker zijn, dat ze grotere inkomensverschillen kennen, hogere misdaadcijfers hebben, en een grotere mobiliteit van de bewoners meemaken. Die factoren verminderen inderdaad de sociale cohesie, maar zijn anderzijds zelf ook een vorm van diversiteit, waarvan het niet evident is dat die een gevolg is van etnische diversiteit.

Een ander commentaar op het werk van Putnam is dat die geen rekening heeft gehouden met virtuele gemeenschapsvorming via het internet, en dat zijn referentieperiode, de jaren zestig, nou juist een periode was van grote traditionele organisatievorming.

21:02 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

Civic Health (1)

Het zal wel koren op de molen zijn van al die nationalisten, die de laatste tijd toch al zo de wind in de zeilen hebben: een studie uit onverdachte hoek komt tot de conclusie dat hoe groter de (etnische) diversiteit is in een gemeenschap, des te kleiner het sociale kapitaal wordt. Mensen in een gemeenschap met een grote diversiteit wantrouwen hun buren ongeacht hun huidskleur, gaan zelfs goede vrienden verwaarlozen, verwachten het slechtste van hun groep en van zijn leiders, doen minder aan vrijwilligerswerk, doen minder aan liefdadigheid en aan activiteiten voor de gemeenschap, gaan niet stemmen, willen wel sociale verandering maar geloven niet dat zij daartoe kunnen bijdragen, en hangen ongelukkig voor de buis.

Het onderzoek is gevoerd onder bijna 30.000 Amerikanen, verspreid over 41 groepen in de Verenigde Staten die als een gemeenschap konden worden beschouwd. Het stond onder de leiding van Robert Putnam, een professor politieke wetenschappen op Harvard University, die zelf actief is in organisaties ter bevordering van civic health. Civic health is wat wij vermoedelijk ‘sociale cohesie’ zouden noemen, en wordt gemeten aan de hand van een veertigtal parameters, zoals de graad van politieke activiteit, kennis over burgerschap, vrijwilligerswerk, vertrouwen, naastenliefde, enzovoort.

De resultaten van het onderzoek waren een schok voor Putnam zelf. De eerste analyse van de gedetailleerde interviews was klaar in 2000, en een voorlopige conclusie verscheen in 2001. Sindsdien is Putnam bezig geweest te kijken of er andere verklaringen waren voor de lage graad van sociale cohesie in sterk gediversifieerde gemeenschappen. Hijzelf maakte altijd een onderscheid tussen twee soorten van sociaal kapitaal: bonding capital en bridging capital. Bonding is de capaciteit om je te verbinden met mensen die zijn zoals jijzelf, qua afkomst, leeftijd, religie,enz. Bridging is relaties opbouwen met diegenen die niet zijn zoals jij. Binden en bruggen bouwen versterken elkaar. Wanneer de onderlinge binding verzwakt, vermindert ook de potentie om bruggen te bouwen naar anderen. Volgens Putnam hebben mensen in groepen met een grote diversiteit de neiging zich zoals een schildpad terug te trekken in hun schelp, en verdwijnt daarmee ook de competentie om bindingen en bruggen aan te leggen.

21:02 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

05-08-07

110 jaar

Afgelopen zaterdag zijn in Fort Campbell, Kentucky, vier van de vijf soldaten veroordeeld die betrokken zouden zijn geweest bij een moordpartij in Irak. Op 12 maart 2006 vielen de vijf (dronken) Amerikaanse militairen het huis binnen van een gezin in Mahmoudiya, zo’n dertig kilometer van Bagdad. Zij verkrachtten de veertienjarige Abeer Qassim al-Janabi, en doodden haar nadien, samen met haar ouders en haar zus. De lijken probeerden zij in brand te steken.

De krijgsraad veroordeelde eerder al drie van de vier soldaten, die schuldig hadden gepleit en informatie hadden gegeven over de rol van hun maten, tot straffen van 5 tot 100 jaar. De vierde, die beweerde dat hij alleen op de uitkijk had gestaan en dat hij niet wist wat de anderen van plan waren, werd veroordeeld tot 110 jaar gevangenisstraf, wegens verkrachting, samenspanning met het oog op verkrachting, huisvredebreuk met de bedoeling om te verkrachten, en vier moorden. Over tien jaar zou hij in aanmerking kunnen komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Hij is nu 23.

De hoofdverdachte van de zaak, Steven D. Green, is inmiddels uit het leger ontslagen en kon dus niet voor de krijgsraad gebracht worden. Hem wacht een gewone strafzaak in Kentucky, waar hij de doodstraf zou kunnen krijgen wegens o.a. moord en aanranding. Hij pleit onschuldig.

17:42 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak |  Facebook |

02-08-07

Tequila

CO2-uitstoot, broeikaseffect, opwarming van de aarde? Allemaal erg genoeg, maar de zoektocht naar alternatieve brandstoffen maakt ook slachtoffers.

 

Neem nu ethanol, dat gemaakt wordt uit maïs. Volgens een artikel in Alfabeta nummer 72, het kwartaalblad van Universiteit Antwerpen, zou ethanol “net als andere vormen van hernieuwbare energie brede ingang (kunnen) vinden als de prijs ervan concurrentieel wordt met die van fossiele brandstoffen”. Met andere woorden, er zou binnenkort wel eens heel veel maïs nodig kunnen zijn, en dan niet om mens en dier te voeden, maar om onze auto's nog te laten rijden.

 

Mexicaanse boeren in het hoogland van Jalisco hebben dat inmiddels ook opgevangen, en zijn, volgens de San Antonio Express-News nu volop aan het overschakelen op de teelt van maïs. Daarvoor moeten zij wel de vorige beplanting op hun akkers verwijderen. En toevallig was dat overwegend agave. De agave is een cactusachtige plant, die een jaar of zes moet groeien voor die kan geoogst worden. Dat wil zeggen dat de puntige bladeren er af gehakt worden, en dat het hart wordt gebruikt om tequila te maken. Omdat er de afgelopen jaren een groeiende vraag naar tequila was vanuit de Verenigde Staten, zijn steeds meer jimadores agave gaan verbouwen, waardoor de prijzen nu ingestort zijn. Nu de agave verwijderd wordt voor maïs, vreest men dat binnenkort de prijs van de agave en dus van de tequila aanzienlijk zal stijgen.

Kunnen wij nu nog tequila inslaan, nu er nog volop in de winkels staat? Hoe lang is dat houdbaar? Zal het broeikaseffect leiden tot het verdwijnen van de margarita?

 

watercolorhome

Overigens, het citaat over de ethanol komt uit een artikel met de enigszins provocerende titel 'Dure energie is voordeling voor iedereen'. Het is een interview met prof. Aviel Verbruggen, naar aanleiding van zijn studie 'Addressing climate change & nuclear risks'. Ik heb de studie niet gelezen, maar het interview erover  vond ik wel een eye-opener. De essentie komt hier op neer: als de verkoopprijs van fossiele brandstoffen niet radicaal opgedreven wordt, zal er nooit serieus werk gemaakt worden van de ontwikkeling van schone alternatieven. Het wordt allemaal heel aardig onderbouwd, maar ja, de tequila?

 

Voor wie het echt wil weten: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=aviel.verbruggen&n=51929

21:01 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: eten, vrije markt |  Facebook |

Televisie

De International Herald Tribune had gisteren een stuk over de verspreiding van televisietoestellen in Afghanistan. Ten tijde van de Taliban was televisiekijken verboden, maar nu heeft al 19% van de huishoudens een toestel. Dat is opmerkelijk, aangezien maar 14% van de bevolking toegang heeft tot openbare electriciteitsvoorziening.

 

Maar  daarmee kan Afghanistan zich wel tot de beschaafde volkeren beginnen te rekenen. Of, zoals de IHT het formuleert: de Afghanen zijn nu geheel in beslag genomen door “much of the same escapist fare that seduces the rest of the world: soap operas that pit the unbearably conniving against the implausibly virtuous; chefs preparing meals that most people would never eat in kitchens they could never afford; talk show hosts wheedling secrets from those too shameless to keep their troubles to themselves”. Ja, dat is toch exact wat er ook in noordelijk België op tv is.

 

De vrouwen, die nog steeds niet buiten mogen, bekijken de soaps thuis. Voor de mannen is het een sociaal gebeuren, lekker in groep onderuit gehangen voor de buis, met een bak rijst bij de hand. Binnenkort begint de uitzending van de Amerikaanse serie '24', vermoedelijk gedubd in het Dari. Is het erg dat de boeven in die serie moslims zijn? Niet echt, volgens focus groups die bevraagd werden, zo lang het maar geen Afghanen zijn.

 

20:16 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

01-08-07

Juryrechtspraak

320_dames_en_heren_van_de_jury
 
 

De Nederlandse minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, heeft onlangs bekendgemaakt dat Nederland geen systeem van lekenrechtspraak zal invoeren in strafzaken. België kent zo iets wel, in assisenzaken: een jury van 'gewone burgers' krijgt de hele bewijsvoering mondeling voor zich, en mag dan onder elkaar beslissen over schuld of onschuld van de beklaagde.

 

Een verstandig besluit is dat van de Nederlandse minister. Recht spreken is een ernstige bezigheid, die je niet moet toevertrouwen aan hobbyisten. Bovendien krijgen assisenprocessen zeer veel media-aandacht, en dat zet de deur open voor ranzige populistische shows van pleiters als een Jef Vermassen. Criminologen, strafrechtjuristen, reclassering en dergelijke hebben de afgelopen veertig jaar veel moeite gedaan om een genuanceerd en complex beeld van delinquenten ingang te doen vinden. Daar blijft meestal niets van over in het platvloerse demagogische betoog van zo'n advocaat. De gevolgen zijn er ook naar: in 2006 sprak een jury twee mannen vrij die de verkrachter van een van hen en diens echtgenote hadden gedood. In 2004 werd een man vrijgesproken die zijn vrouw met acht messteken had gedood omdat hij dacht dat zij hem bedroog met een ander. Als je maar pathetisch genoeg wordt, kan je van zo’n jury blijkbaar alles gedaan krijgen. Een clown als Vermassen gaat zich bovendien inleven in zijn rol van BV, en komt nu te pas en te onpas over van alles en nog wat zijn zegje doen.

 

Toch zijn er ook verstandige mensen die niet zo negatief zijn. De bekende juridisch journalist Lex van Almelo heeft recent een boek gepubliceerd, Dames en heren van de jury. Daarin onderzoekt hij, overwegend aan de hand van Belgisch assisenmateriaal, wat het belang en het nut van de invoering van juryrechtspraak zou kunnen zijn in Nederland. Zeer lezenswaard.

 

http://www.inmerc.nl/product.php?id=32&cid=&artikelno=5422

18:52 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: justitie, nederland |  Facebook |