18-11-07

Voorlopige hechtenis (4)

Als de zaak van Leo Stevens als verontwaardiging oproept, wat dan te denken van Els C., die al meer dan tien maanden gevangen zit zonder veroordeling? Ja, natuurlijk is het ernstig als je je ‘liefdesrivale’ te pletter laat storten door haar parachute te saboteren, maar meer dan een jaar na de feiten is er  nog steeds geen bewijs dat Els C. dat inderdaad heeft gedaan. En als het parket van Tongeren meende dat de verdachte, die zij toch al als labiel omschreven, zou breken, hebben zij het ook flink mis. Zij bekent niet. Sterker nog, nu het Openbaar Ministerie er niet in slaagt de verdenking hard te maken, en Els C. toch verder gevangen wordt gehouden, lijkt het erop dat zij pas vrij zal komen als zij haar onschuld kan aantonen. Dàt is pas normvervaging bij het parket en misbruik van de voorlopige hechtenis.

(zie ook http://durieux.skynetblogs.be/post/4126359/voorlopige-hec...) 

Toch formuleert het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als sinds jaren in allerlei arresten de criteria waaraan voorlopige hechtenis moet voldoen. Het uitgangspunt daarbij is dat een verdachte in strafzaken principieel niet van zijn vrijheid wordt beroofd. Slechts om een beperkt aantal redenen kan voorlopige hechtenis worden bevolen: bij vluchtgevaar, het gevaar van collusie (contact met derden om het onderzoek te hinderen), recidivegevaar en het gevaar van verstoring van de openbare orde. Bovendien heeft het EHRM herhaaldelijk gesteld dat staten gehouden zijn alternatieve maatregelen voor preventieve hechtenis te overwegen en daarvoor te kiezen, als men daarmee ook kan bereiken wat men met de gevangenneming wil bereiken. Daarbij wordt gedacht aan borgstelling, meldingsplicht op het politiebureau, elektronisch toezicht, en dergelijke. Het is aan het Openbaar Ministerie om telkens concreet aan te tonen dat met minder dan voorarrest niet kan worden volstaan. Maar ja, zo wordt het natuurlijk moeilijker om een verdachte ‘klein te krijgen’.

17:07 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: justitie |  Facebook |

Commentaren

aangespoeld Al varend door de bloggenzee ben ik hier op uw eilandje gestrand. Het is hier goed te vertoeven,
maar bij de volgende vloed verdwijn ik terug in
de bloggenzee.
Daaaaag

Gepost door: steffi | 21-11-07

Er zijn meer aanwijzingen dat Els Van Doren (toch)zelfmoord gepleegd heeft, dan dat er aanwijzingen zijn dat Els Clottemans aan die parachute geprutst zou hebben. Men lijkt dat niet in te zien of te (willen) snappen. Arme Els Clottemans...

Gepost door: Bokito | 01-12-07

Suggereren dat Els Van doren zelfmoord gepleegd heeft is blijk geven van totale onwetendheid over het onderwerp, zelfs van kwade wil. Als je zelfmoord wil plegen moet je je materiaal niet saboteren. Het volstaat het valscherm niet te openen. Een zo gesofisticeerde sabotage om jezelf van kant te maken? Kom nou!
Els Clottemans is misschien onschuldig, maar Els Van Doren heeft zeker geen zelfmoord gepleegd. Als Els Clottemans het niet heeft gedaan, wie dan wel?

Gepost door: Philip | 28-01-08

De commentaren zijn gesloten.