14-06-07

Roken en drinken

Het feit dat het bestuur van het land nu voor een tijd stilligt, mag niet doen vergeten dat de morele campagne over jongeren en roesmiddelen in de media gewoon doorgaat. Op 9 juni kopte De Morgen op de voorpagina: 'Jongeren beginnen op dertiende met roken en drinken - op veertien jaar is sigaret dagelijkse gewoonte'.

 

Het stukje eronder begint echter zo: “Gemiddeld grijpen scholieren op hun dertiende naar hun eerste sigaret en pint. Eén à twee jaar later experimenteren ze met drugs. (En die eerste sigaret en pint, zijn dat geen experimenten met drugs dan?) Nog geen jaar na hun eerste sigaret is het roken een dagelijkse gewoonte geworden. Tussen de 14 en 21 procent van de 15/16-jarigen rookt dagelijks.”

 

O, die jongeren uit de kop van het artikel, voor wie de sigaret een dagelijkse gewoonte is, maken dus eigenlijk maximaal ongeveer een vijfde van de totale leeftijdsgroep uit. Verder stelt het artikel nog eens expliciet: “Naargelang het geciteerde onderzoek rookt 14 tot 21 procent dagelijks, terwijl 8 tot 11 procent occasioneel rookt.” Dat is toch wat anders dan “Gemiddeld grijpen scholieren op hun dertiende ...”,

 

Hetzelfde verhaal over de 'drugs': “In het gros van de gevallen gaat het om cannabis. Elf procent van de 15/16-jarigen bedient zich daar af en toe van.” Gemiddeld experimenteren scholieren op hun vijftiende met drugs? Ja hoor, elf procent, af en toe.

 

Wanneer de combinatie jongeren en roesmiddelen ter sprake komt, verdwijnt bij veel mensen nog steeds elk gevoel voor nuance. Ook bij (BDB) van De Morgen slaat dan blijkbaar de verdwazing in alle hevigheid toe. Wat wil de krant eigenlijk bereiken met dit soort stompzinnigheid op de voorpagina?

18:30 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dope, dwaas, media |  Facebook |

03-06-07

ziek

Vandaag eindigen de wielerrondes van België en Italië. Nu is dat koersen op zich niet zo vreselijk interessant, maar wel de morele paniek die men in het kader ervan probeert te creëren. Al wekenlang zie je in de kranten grote stukken over ‘dopingbekentenissen’ van renners die vroeger, om beter te presteren, dingen hebben gebruikt of gedaan die niet mogen (mochten?) van … ja, van wie eigenlijk?

Hoe ver de hysterie gaat, wanneer het over ‘doping’ gaat, bleek twee weken geleden weer eens uit een anderhalve pagina lang stuk in De Standaard. Daarin wordt ene dokter Vanmol geïnterviewd, die teamarts is in zo’n wielerploeg.

Onder het chapeau ‘Hoe ziek is het wielrennen? Dokter Vanmol zoekt naar oplossingen’ staat in vette letters als kop een citaat uit het gesprek: ‘Misschien moet vermoeden volstaan voor bestraffing’.

In het interview zegt Vanmol: “Om het systeem waterdicht te maken, moeten persoonlijke vrijheden en privacy worden opgeofferd.” Een eind verder lijkt hij die stelling te willen toelichten in de volgende warrige passage: “Wat zijn de grote ethische evoluties geweest in de moderne geneeskunde? Abortus en euthanasie. Ze werden allebei geliberaliseerd. Doping is alsmaar repressiever aangepakt. Enkel bij euthanasie en abortus is men tot een werkbare consensus gekomen. Over doping zit je nog altijd in een volledig onleefbare situatie.”

Waar slaat dit nou helemaal op? Zijn abortus en euthanasie ook een competitie misschien? Ab. en eut. werden ‘geliberaliseerd’, zegt Vanmol, en hij bedoelt waarschijnlijk dat die veel voorkomende praktijken uit het strafrecht werden gehaald, mits zij plaatsvinden volgens bepaalde regels en procedures. Hij lijkt dat een goed idee te vinden: “werkbare consensus”. Maar doping is altijd maar repressiever aangepakt, en was is het gevolg: een “volledig onleefbare situatie”. Dan ook maar ‘liberaliseren’?

Nee, hoor. Vanmol herhaalt de klassieke redenering van elke drugsbestrijder: repressie werkt niet, dus gooien wij er maar nog meer repressie bovenop. “Maatschappelijk is men het erover eens dat enkel de repressieve aanpak de oplossing is. (O ja?) Maar dan moet men het er ook over eens zijn dat er op een bepaald moment intern maatregelen genomen moeten worden die niet overeenkomen met de normale jurisprudentie en met het normale respect voor privacy. En inderdaad, waar ik altijd tegen gevochten heb, moet dan maar gebeuren. Dan moet je komen tot straffen op vermoeden van schuld en niet op bewijs van schuld.”

Straffen op vermoeden van schuld en niet op bewijs van schuld? Hoe ziek is dokter Vanmol?

 

 

17:06 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dope |  Facebook |

20-05-07

Groot licht

Cathy Galle is bovendien niet echt een groot licht, vrees ik. Verderop schrijft zij dat de Verenigde Staten de cocaïnehandel in Colombia aan banden willen leggen door de cacaotelers aan te pakken. Nu werd inderdaad cacao in het begin van de zeventiende eeuw in Europa beschouwd als een exotische drug, maar men maakt toch echt geen cocaïne op basis van cacao, hoor.

Een ander genie mag het stuk afsluiten, maar van hem weten wij dat hij al jaren de redacties verblijdt met zijn scherpzinnige analyses: de onvermijdelijke Brice De Ruyver. Eerst geeft hij eindelijk toe dat het verstandig is legale productiekanalen op te zetten voor allerhande nu illegale drugs, maar dan schrijft Galle als uitsmijter: “Niet dat de drugshandel ooit volledig uit te roeien is. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de kans dat dit gebeurt nagenoeg nihil is. Wat niet wil zeggen dat we niet moeten blijven proberen.’”

Natuurlijk is de drugshandel niet uit te roeien. Al heel de geschiedenis van de mensheid nemen mensen (en overigens ook behoorlijk wat andere diersoorten) roesmiddelen tot zich. En dus is er altijd gehandeld in roesmiddelen. Waar er vraag is, zal er altijd geprobeerd worden om aan die vraag te voldoen. De Ruyver verbindt echter aan de vaststelling dat de handel niet zal verdwijnen, de conclusie dat je hem wel moet blijven bestrijden. Dat is zoals de oorlog in Irak: vrijwel iedereen stelt nu vast dat die oorlog niet te winnen is, maar toch worden er steeds meer miljarden in gepompt. Het enige resultaat is dat er nog meer slachtoffers vallen. Slim, hoor, De Ruyver.

22:26 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dope |  Facebook |

Drugs

Diezelfde 14 mei had De Morgen op de volgende pagina een stuk ‘Europees drugsgebruik neemt explosief toe’. Het was een mooi illustratie van hoe nog steeds veel mensen volledig wartaal gaan uitkramen als het over ‘drugs’ gaat, zelfs wanneer zij er op dat ogenblik vermoedelijk zelf geen geconsumeerd hebben.

Cathy Galle heeft het over de toekomst van de drugsconsumptie in Europa. “En die ziet er niet meteen goed uit. Cocaïne wint steeds meer aan populariteit. De prijs van het witte poeder is aanzienlijk lager dan enkele jaren terug, bovendien is de kwaliteit ervan gestegen.”

Waar slaat dat nu weer op? De kwaliteit beter en de prijs lager, dat is toch wat vermoedelijk ook Cathy Galle zou willen voor elk product dat zij begeert? En er is nu eenmaal vraag naar cocaïne, dus kan je het alleen maar toejuichen dat de kwaliteit stijgt. Sterker nog, in een illegale markt gaan een hoge prijs en slechte kwaliteit samen. Als de risico’s verbonden aan de handel hoog zijn, en een grote vraag moet gecombineerd worden met een klein aanbod, zullen zij die zich nog in de handel begeven streven naar zo groot mogelijke winstmarges. Dat doe je door de prijs op te drijven, en/of het product te versnijden, zodat je meer porties kan omzetten vanuit je voorraad. Zo krijg je op de markt, tegen hoge prijzen, cocaïne (of andere illegale producten) die versneden zijn met laxeermiddelen, amfetamine, barbituraten, paracetamol, en allerlei andere goedkope medicijnen. Dat is pas gevaarlijk.

22:25 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dope |  Facebook |

Gezond verstand

De Morgen had de afgelopen week nogal wat aandacht voor ‘drugs’.  Het begon op maandag op pagina 2 met de kop ‘Jongeren die thuis alcohol krijgen, hebben minder drankproblemen’.

“Uit Brits onderzoek blijkt dat 15- en 16-jarigen die thuis alcohol mogen drinken minder kans lopen om een drankprobleem te ontwikkelen.”  De krant noemt dit een ‘opmerkelijk resultaat’.  Nou, dat lijkt mij niet. Het is toch de evidentie zelf dat wie dingen leert in een vertrouwde en veilige omgeving (laten wij ervan uitgaan dat het gezin in principe een vertrouwde en veilige omgeving is), dat beter zal doen dan wie opgejaagd of onderdrukt wordt.

Alcohol is –in vrijwel al zijn vormen- een maatschappelijk breed aanvaarde drank, die tegelijk een maatschappelijk breed aanvaarde drug is. Heel veel zaken in verband met adequaat maatschappelijk functioneren leren jongeren thuis. Nadien kunnen zij zich nog altijd afzetten tegen de lessen van hun ouders of oudere broers en zussen, maar je zou toch niet willen dat vijftien- en zestienjarigen alleen in en van hun eigen peer group leren hoe zij zich maatschappelijk moeten opstellen?

Bovendien zoekt ieder mens vroeg of laat, vaak of zelden, een roes. De middelen daartoe zijn zeer verscheiden: van godsdienst tot snel rijden, van dans tot sex. Ook de inname van natuurlijke of synthetische psychotrope stoffen kan daarbij helpen. Alcohol is zo’n stof, en het is goed dat men daarmee kan leren omgaan, zonder angst voor ontdekking en bestraffing. Dat betekent niet dat jongeren niet onder elkaar moeten kunnen experimenteren, maar liefst met de zekerheid dat als zij de zaak even niet helemaal meer onder controle hebben, er opvang is en zij erover kunnen praten. Leren doe je in belangrijke mate door feedback te krijgen. En op zaken die je verborgen moet houden, krijg je geen reactie.

Daarom is het verstandig ook het gebruik van een wijd verspreide drug als cannabis te decriminaliseren. Als men erover klaagt dat het problematische cannabisgebruik toeneemt, heeft dat misschien ook wel te maken met de sfeer van repressie in België, die er nu niet meteen toe aanzet om rustig met wiet en hasj te leren omgaan.

 

22:19 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dope |  Facebook |

15-02-07

Heroïne uitdelen

Vorige week kopte De Standaard: ‘Luik deelt medische heroïne uit’. De metro had zelfs ‘Luik deelt gratis medische heroïne uit’. Is dit bewuste stemmingmakerij, of gewoon volgehouden stompzinnigheid van de eindredactie? (zie ook al http://durieux.skynetblogs.be/post/3155588/een-drugsplan-vakkundig-kraken)

(Gratis) uitdelen roept toch het beeld op van Zwarte Piet die pepernoten en snoep uitstrooit, of een actiegroep die witte ballonnen uitdeelt aan voorbijgangers.

In het artikel zelf wordt wel correct geschreven over “de verstrekking van heroïne onder medische begeleiding”,  maar de kopenmakers van de kranten blijven blijkbaar toch onder de indruk van de steeds terugkerende platte vergelijking met alcoholisten die van ons belastinggeld een fles jenever krijgen.

 

In alle steden waar medische heroïneverstrekking plaatsvindt gaat het echter om wat anders. De cliënten zijn steeds een beperkte groep van zwaar zieke mensen, met een verslaving van vaak tientallen jaren. Hun lichaam en geest zijn inmiddels zo aangetast door een levensstijl die draaide om verboden roesmiddelen, dat niemand verwacht dat zij ooit nog eens ‘normaal’ lichamelijk en sociaal zullen functioneren. Niet voor niets zei een van de artsen van het programma in Amsterdam ooit cynisch: het is eigenlijk een vorm van stervensbegeleiding. Bestrijding van overlast en veel voorkomende criminaliteit door de verslaafden is inderdaad ook een doelstelling, maar het idee dat deze mensen ooit nog zullen ontwennen, is juist helemaal verlaten.

16:10 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dope, de standaard |  Facebook |

12-02-07

‘Drugs’

De Standaard wist vorige week te melden: “De achttienjarige Kenny B. had niet alleen gedronken, maar ook drugs genomen.”

 

Relevante informatie, want de zogenaamde Kenny B. is bekend geworden omdat hij aan zinloos geweld doet. En dan verklaart dat ene zinnetje veel.

Met ‘drinken’ wordt immers niet bedoeld ‘vocht tot zich nemen’, maar alcohol gebruiken. Gebruik van het roesmiddel alcohol valt onder het eufemisme ‘drinken’. Maar ‘drugs nemen’, dat is wat anders. Zuipen, dat kunnen ze begrijpen bij de krant, maar drugs, dat is toch het gevaarlijke spul dat losers agressief maakt? Heroïne, crack, hasj, coke enzo. O ja, en xtc natuurlijk, ook een gevaar voor onze jeugd.

 

Maar wat is een drug nou eigenlijk? Een drug is gewoon een psychotrope stof, dwz. een middel dat wijzigingen teweegbrengt in de gemoedstoestand of in de geestelijke functies van de consument. Sigaretten met hun nicotine zijn dus een drug, net als bier met zijn alcohol. Toch denkt niemand eraan die twee veel gebruikte middelen op één hoop te vegen. Waarom dan wel zo diverse en verschillend werkende producten als heroïne, amfetamine of cannabisproducten als één gevaarlijk en verwerpelijk fenomeen behandelen?  Een joint werkt helemaal anders dan speed, heroïne heeft een ander effect dan crack. Hoe kan men ooit tot een verstandige benadering komen van de consumptie van diverse roesmiddelen, als er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de producten? De Standaard past gewoon in die Vlaamse onwetende, bekrompen, moralistische en repressieve houding van: ‘Drugs, dat is slecht, weg ermee! En neem nog een pintje van me.’

 

Dat betekent niet dat de consumptie van bepaalde drugs geen factor kan zijn in situaties die vreselijk uit de hand lopen. Het berichtje op de pagina ernaast, ‘Meisje van dertien dealt voor verslaafde ouders’, is daar een voorbeeld van. Maar opnieuw: dat erge feit ‘verklaren’ door het ‘nemen van drugs’ is een stompzinnige reductie van de werkelijkheid.

 

10:03 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de standaard, dope |  Facebook |

02-02-07

Voorlopige hechtenis (2)

Toch bepaalt de wet ook uitdrukkelijk dat aanhouding en voorlopige hechtenis niet mogen worden opgelegd “met het oog op onmiddellijke bestraffing, noch met het oog op de uitoefening van enige andere vorm van dwang”. Je mag dus niet iemand opsluiten om hem of haar te doen bekennen. Dat is anders wel duidelijk wat De Standaard suggereert.

 

En je mag dus ook niet iemand opsluiten omdat je vindt dat hij/zij straf verdient. Maar wat dan met Philip C., de vader van de ‘doodgeschudde’ baby, die alvast voor een maand werd opgesloten door de raadkamer in Brugge? Noodzaak voor de openbare veiligheid? Bewijzen doen verdwijnen? De moeder van de baby getuigt dat zij en de andere kinderen Philip een goede vader vinden, die gedaan heeft wat hij kon toen de baby stopte met ademen.

 

Ja maar, schijnt het parket te hebben meegedeeld aan de pers, de vader had een ‘drugsverleden’. Klopt, hij rookte wel eens een joint, zegt de moeder.

Wat is daar mis mee?

Cannabis is een volkomen ingeburgerd en geïntegreerd roesmiddel, maar daarmee in verband gebracht worden is in het moralistische en repressieve denken binnen de Belgische justitie al voldoende om ‘gepakt’ te worden op drugs. Wie wel eens een joint rookt, kan best een kindermoordenaar zijn en een gevaar voor de openbare veiligheid, en in ieder geval een onverantwoordelijk figuur, die waarschijnlijk nog nieuwe misdaden zal plegen.

12:24 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dope, justitie |  Facebook |

22-01-07

Mediwiet

Het Nederlands heeft er weer een woord bij: na de nederwiet (extra sterke, in Nederland geteelde cannabis), nu de mediwiet. Het is medicinale cannabis, die in de apotheek op doktersvoorschrift wordt verkocht.

In de stad Groningen staat de eerste apotheek die uitsluitend medicinale cannabis verstrekt. De hennep wordt geteeld onder toezicht van het ministerie van Volksgezondheid en de apotheek voldoet verder aan alle verplichtingen die voor gewone apotheken gelden. Omdat de cannabisapotheek voorlopig uniek is, levert zij ook per aangetekende post door heel Nederland.

Marihuana wordt al lang gebruikt door o.m. MS-patiënten en mensen met spierziekten, om pijn en spasmen te verlichten. Die konden voor hun drugs altijd wel terecht bij een coffeeshop of op het internet, maar nu is er dus echt medicinale cannabis met kwaliteitscontrole door de overheid.

Het Nederlandse voorbeeld geeft aan dat het beleid rond cannabis (medicijn èn roesmiddel, roesmiddel èn medicijn) heel wat meer subtiliteit vereist dan de bekrompen, hypocriete en moralistische Belgische strijd tegen ‘drugs’. Hasj en marihuana zijn doordeweekse roesmiddelen die tienduizenden, jong en oud, genot verschaffen, en medicijnen die voor een onbekend aantal lijdenden pijn kunnen verlichten.

21:55 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: nederland, dope, goed nieuws |  Facebook |

09-03-06

Een drugsplan vakkundig kraken

Op 7 maart besteedt De Standaard aandacht aan enkele oprispingen van de Franstalige liberalen van de MR over het (de)criminaliseren van drugsgebruik. De kop boven het stukje is veelbelovend: 'MR kraakt PS-drugsplan vakkundig'. Als iemand er in slaagt een verstandig plan 'vakkundig' te kraken, kan dat plan er -aangepast- alleen maar beter van worden, zou je denken.

Wat heeft de MR echter te bieden? Het klassieke demagogische verhaal over 'drugs roken op je zestiende' dat dan wel zou kunnen, terwijl 'de verkoop van sigaretten aan minderjarigen' aan banden wordt gelegd. Ook hier dus weer het bewuste verdoezelen dat het bij die 'drugs' alleen over hennepproducten gaat (weed en hash) en dat iedereen die ouder is dan zestien nog steeds sigaretten kan kopen. (Zie ook de berichtjes hieronder Tobback en de MR, één front tegen de verloedering van de jeugd!)

OK, roken moet je niet aanmoedigen, maar het voorstel van de PS haalt alleen een discriminatie weg ten opzichte van die tienduizenden jongeren die (ook) wel eens een jointje willen opsteken.

Wat heeft de MR dan als alternatief beleid in petto? Volgens De Standaard: "meer politie rond de scholen laten patrouilleren, om drugsdealers af te schrikken". En om de boodschap helemaal duidelijk te maken, zegt de MR: "Wij dienen alvast een wetsvoorstel in dat cannabisgebruik strafbaar houdt". Dat is pas verstandig beleid, als je een maatschappelijke realiteit niet onder ogen wil zien.

Als uitsmijter komt er nog een sneer naar het Luikse voornemen om zwaar verslaafde heroïnegebruikers op medische gronden heroïne te verstrekken. Bij de MR heet dat 'heroïne uitdelen', volgens de krant.

De vraag is of het de MR is, of De Standaard, die medische verstrekking 'uitdelen' noemt. Het geeft in ieder geval wel te denken dat het voorgaande, volgens de krant, 'vakkundig kraken' is.

12:12 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: demagogie, de standaard, dope, justitie |  Facebook |

24-02-06

Louis Tobback en demagogie (2)

Nog bonter maakt hij het even verder, waar hij uithaalt naar het plan van de PS en Elio di Rupo om de verkoop en het bezit van hennepproducten (cannabis) uit de drugswet te halen, in het geval van mensen die ouder zijn dan 16, en die niet meer dan 5 gram in bezit hebben. Zegt Tobback verontwaardigd en quasi onbegrijpend: “Van Rudy Demotte moet ik tegenwoordig […] beletten dat er nog sigaretten aan minderjarigen worden verkocht. Maar dezelfde partij zegt dus dat jongeren zich legaal 5 gram cannabis moeten kunnen aanschaffen.”Tobback weet heel goed dat hij hier vals speelt met de begrippen ‘minderjarigen’ en ‘jongeren’. Zowel voor tabak als voor cannabis geldt er een leeftijdsgrens van 16 jaar. Sigaretten mogen niet verkocht worden aan –16 jarigen, en hetzelfde zou gelden voor wiet of hasj. Wie 16 is, kan nu wel legaal sigaretten kopen, en het enige wat de PS voorstelt, is dat die mensen (‘jongeren’) ook legaal zouden kunnen blowen. Daar is juist niks inconsequents aan, Tobback. Integendeel zelfs, de voorgestelde regeling werkt een ongelijkheid weg, waarbij zestienjarigen blijkbaar wel de lucht mogen verpesten met hun vieze stinkstokken, maar niet een lekkere wietwalm mogen verspreiden.

13:03 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: demagogie, dope, engerds |  Facebook |

Louis Tobback en demagogie (1)

Louis Tobback is een slim politicus. Hij combineert harde sociaal-democratische retoriek met brute macht. Soms is het een genot te lezen hoe hij, arrogant en sarcastisch, verbaal afrekent met christen-democraten, neofascisten of liberalen. Tobback weet dat hij in een bepaalde pers altijd scoort met wat scherpe one-liners, en een blad als Humo publiceert hem natuurlijk maar al te graag als hij weer eens van jetje geeft. In zijn drift om de zaken scherp te stellen, gaat hij wel vaak uit de bocht, en komt hij terecht in pure platte demagogie en vervalsing van de feiten. Zo ook nu weer in Humo 3416 van 21 februari 2006. Een passage in het interview is gewijd aan een thema dat hem, als rechtgeaarde oude socialist, met afkeer vervult: DRUGS!“Als je soft drugs wil legaliseren, moet je eerst weten wat soft drugs zijn”, zegt Tobback, en meteen geeft hij aan dat de inhoud van het begrip vaag en onduidelijk is. Hij moet beter weten: in alle (rechts)systemen die het onderscheid tussen soft en hard drugs aanvaarden, bestaat de eerste categorie uitsluitend uit de harshoudende producten en voortbrengselen van de hennepplant, met uitzondering van de zaden. Het gaat dus uitsluitend om marihuana en hasjiesj en verwerkingen daarvan. Alle andere roesmiddelen, inclusief medicijnen, horen niet bij de soft drugs.

12:39 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: demagogie, dope, engerds |  Facebook |