17-07-07

Gestolen biggetje

Vandaag vond een Europese experts' meeting plaats over het gebruik van het Europese arrestatiebevel. Sinds 2002 is het nl. mogelijk dat lidstaten van de EU, wanneer zij een boef willen vatten die zich in een andere lidstaat bevindt, een Europees arrestatiebevel uitschrijven. De bedoeling is dan dat de staat waar de misdadiger zich bevindt, de boef pakt en overdraagt aan de vragende partij. In een recent rapport is de Europese Commissie niet ontevreden over hoe de procedure werkt. Uitleveringen, die vroeger soms wel een jaar konden aanslepen, zijn nu gepiept in gemiddeld vijf weken.

 

Ook de lidstaten evalueren onderling hoe het systeem werkt. De werkgroep die vandaag bijeenkwam zou het daarbij onder meer hebben over de toepassing van het proportionaliteitsprincipe.

Proportionaliteitsprincipe? Ja, het idee dat elke actie die op een bepaald terrein ondernomen wordt in een juiste verhouding moet staan tot het beoogde doel. Dat betekent dus dat, voor het Europese arrestatiebevel, er een redelijke verhouding moet zijn tussen enerzijds de ernst van het misdrijf en anderzijds de inzet van middelen, geld en tijd die van de gevraagde lidstaat wordt verwacht.

 

En niet iedereen houdt die proportionaliteit altijd in het oog.

Zo blijkt uit de recente evaluatieronde dat sommige lidstaten een Europees arrestatiebevel uitvaardigden, en dus actie verwachtten van hun buitenlandse collega's, voor het oppakken van mensen die verdacht werden van:

-         het bezit van 0,45 gram cannabis of van 1,5 gram marihuana, of

-         het bezit van 0,15 gram heroïne, of

-         het bezit van 3 ecstasy pillen, of

-         de diefstal van twee autobanden of van een biggetje.

 

De werkgroep begint zich nu af te vragen of men niet zou moeten eisen dat de vragende partij eerst onderzoekt of de inzet die zij verwacht van de andere lidstaat proportioneel is met de ernst van de feiten.

19:10 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, justitie |  Facebook |

05-06-07

Weg met de post ! (3)

De Europese Commissie is de laatste stap aan het zetten op weg naar de volledige 'liberalisering'van de postmarkt. Haar voorstel is om vanaf 1 januari 2009 ook bij de ‘kleine’ poststukken vrije concurrentie toe te staan.

Dit is het laatste domein dat nog niet geliberaliseerd is. Europese vakbonden van postmedewerkers vinden dit te ver gaan, en organiseren een Europese petitie tegen deze stap. Als deze Europese richtlijn wordt aanvaard, aldus de bonden, betekent dat een groot verlies aan banen, prijsverhogingen en een dreigend verlies aan kwaliteit van postdiensten.

Op 6 juni organiseren de vakbonden een actiedag om deze boodschap over te brengen aan de Europese leiders. Leden van UNI (de mondiale vakbondsorganisatie waar postbonden ook bij aangesloten zijn) zullen bovendien in Frankfurt een boodschap afleveren bij het Duitse EU-voorzitterschap.

Rolf Büttner van UNI liet weten dat er geen voordelen zijn die pleiten voor liberalisering van de markt voor kleine poststukken. “Er zullen minder postkantoren zijn, minder brievenbussen, en een slechtere dienstverlening voor mensen die buiten de drukstbevolkte gebieden wonen. Ook zullen veel banen van postmedewerkers verloren gaan.”

U kunt de petitie tekenen op http://www.sosposte.eu/index.php?p=0&l=1

20:12 Gepost door durieux in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: europa, vrije markt |  Facebook |

20-08-06

Sovjet-kernbommen

Het blijft mij verbazen dat ik het bericht in geen enkele andere krant vond, maar op 14 augustus had NRC Handelsblad een artikel dat mij werkelijk shockeerde. Het gaat over plannen uit 1970 om o.m. vanuit Polen West-Europa te bestoken met kernbommen en binnen te vallen, in het geval de koude oorlog uit de hand zou lopen.

De plannen, inclusief een landkaart van drie op drie meter, is vrijgegeven door de ultrakatholieke, anticommunistische machthebbers in Polen. Het materiaal komt uit de archieven van het Warschaupact, de vroegere tegenhanger van de NAVO in Oost-Europa.

Op de kaart lopen rode pijlen van oost naar west; dat zijn de Poolse troepen die Duitsland onder de voet lopen. Op Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn en Zwolle zijn kernbommen getekend: geen zware, maar kleine, tactische kernwapens, net zoals ook in de VS nog steeds gedacht wordt over de mogelijkheid om ‘tactische kernwapens’ te gebruiken in lokale oorlogen.

Het plan gaat over de Poolse bijdrage aan een massale aanval op West-Europa. "Volgens de kaart moeten de Poolse troepen na zeven dagen de Rijn bereiken", schrijft de NRC. "De Poolse aanval loopt door het noorden van Duitsland. Ook daar vallen atoombommen. Al snel splitst de aanval zich op, richting Denemarken en richting Nederland. Op de derde dag bereiken Poolse pantserdivisies de Nederlandse grens. [-] Op dag 6 wordt Amsterdam bereikt.

De confrontatie met het Westen zou hoe dan ook een atoomoorlog worden. En, zo redeneerde het Warschaupact, die kun je maar beter als eerste voeren. Daarom draait alles in het aanvalsplan om snelheid en excessief geweld. De troepen werden geacht minstens 90 kilometer per etmaal af te leggen, wat zelfs voor een Blitzkrieg een hoog tempo is. Snelheid was volgens ook geboden omdat de eigen soldaten niet konden ontsnappen aan de nucleaire regen. De Rijn moest bereikt worden voordat ze echt ziek werden."

Op de kaart stopt de aanval in België. Daar zouden immers Wit-Russische en Oekraïense Sovjettroepen het werk van de inmiddels doodzieke Polen overnemen.

Een geluk bij een ongeluk, hèhè.

Is niemand hier door geschokt, het idee dat toen wij nog geen twintig waren (ik althans nog niet) dit prutslandje met kernwapens zou worden bestookt en onder de voet gelopen door Aziatische soldaten? Natuurlijk, België maakte deel uit van de NAVO, en er was voortdurend oorlog, maar die werd die toch niet in Europa uitgevochten?

Of is deze informatie nep, een propagandastunt van die vreselijke Kaczynski’s, en wordt er daarom verder geen aandacht aan besteed?

http://www.nrc.nl/buitenland/article417436.ece

 

 

15:21 Gepost door durieux in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa |  Facebook |